ANTD-debatt i riksdagen

Riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand.

Ta fram en nationell handlingsplan för minskat alkoholdrickande bland ungdomar och utred licensiering för tobaksförsäljning. Det uppmanar riksdagen till regeringen efter en lång ANDT-debatt i onsdags.

Det var i socialutskottet som förslagen förberetts och oppositionens förslag fick majoritet även i riksdagen.

Regeringen uppmanas att utreda möjligheterna att införa tillståndsplikt för att få sälja tobak och skyndsamt återkomma med lagförslag till riksdagen. Detta efter motioner från S, MP och V.

Idag behöver butiker bara anmäla att de säljer för kommunen som ska sköta tillsyn. Tillståndsplikt skulle öka möjligheterna att motverka illegal tobakshandel, menar förespråkarna.

Unga under 18 år som röker har ofta inga problem att få tag i tobak. Från 1 maj tillåts kommuner åter göra provköp av folköl och tobak för att se hur ålderskontrollen sköts. Några borgerliga ledamöter i debatten tyckte det räcker och att införa licensierad tobakshandel medför onödig byråkrati.

Christer Engelhardt (S) sade att en tillståndsplikt höjer ambitionsnivå, att administration ska användas där den behövs och att även branschen stöder förslaget.

Också en uppmaning till regeringen om att ta fram en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland unga och återrapportera till riksdagen antogs. Även om det finns en ANDT-strategi och fler tonåringar idag säger nej till alkohol, så anser socialutskottet att det behövs än högre ambitioner för att få unga att dricka mindre, (efter motioner från S och V).

Under eftermiddagen pågick en bred debatt om alkohol, narkotika, tobak och doping i riksdagen. Ämnen som skatter, sambandet idrottsvåld och alkohol, alkoholreklam, passiv rökning, slutår för rökning (Tobacco Endgame), familjeklassning av droger och cannabisattityder flödade.
Men många motioner hade redan avslagits i utskott.

Länk till riksdagledamöternas många replikskiften (från 10 §).

Annonser