Rapport från ett rökigt Kina

”Zhongnanhai” vanligt cigarettmärke i Peking. Ett paket kostar 6 kronor.
”Zhongnanhai” vanligt cigarettmärke i Peking. Ett paket kostar 6 kronor. Foto: Jojje Olsson

I Kina gör tobaksbolagen rekordvinster och riktar nu in sig på en ny målgrupp – kvinnorna. Myndigheterna börjar vakna efter ökade negativa hälsoeffekter, men nya lagar om rökförbud följs dåligt. Drugnews medarbetare Jojje Olsson rapporterar från världens största tobaksmarknad.

Kina har i dag världens över 300 miljoner rökare. Här produceras och konsumeras över en tredjedel av världens cigaretter. Det slår hårt mot folkhälsan. En miljon kineser dör varje år i tobaksrelaterade sjukdomar; en siffra som kan komma fördubblas till år 2025 om inget görs åt rökepidemin.

WHO:s rapport ”World Cancer Report 2014” visar att antalet dödsfall i cancer ökar snabbast i världens utvecklingsländer, och i synnerhet i Kina. Landet står nu för 27 procent av de globala dödliga cancerfallen, trots att bara en femtedel av världens befolkning bor här. Lungcancer är särskilt vanligt, en tredjedel av alla som dör i sjukdomen i världen är kineser.

Lungcancer har på tre årtionden ökat med 465 procent i Kina och cancer är nu vanligaste dödsorsaken i Kinas storstäder. Ökningen beror på en livsfarlig cocktail av luftföroreningar och tobak, särskilt som WHO uppskattar att 70 procent av Kinas icke-rökare, alltså 700 miljoner människor, utsätts för passiv rökning.

Tobak kommer den närmaste tiden kosta Kina flera tiotals miljarder i ökade sjukvårdsutgifter. Men det är svårt att stoppa tobakens framfart. Det beror delvis på China National Tobacco Corporations maktposition. Bolaget har i stort sett monopol på tobaksförsäljningen i Kina, och dess intäkter har ökat från 285 miljarder kronor år 2005, till 757 miljarder 2012.

Bolaget regleras av State Tobacco Monopoly Administration, vilket inte är särskilt effektivt, de båda företagen delar har såväl samma ordförande som internetsida. Industrin genomsyras av egenintressen hos många mäktiga aktörer. Bland annat innehar Li Keming – bror till Kinas premiärminister Li Keqiang – höga poster i båda bolagen.

NYA KUNDGRUPPER
Eftersom redan hälften av alla kinesiska män redan röker, kan marknaden antas till viss del vara mättad. Tobaksindustrin försöker nu öka sina intäkter via export och att rikta sig till landets kvinnor. Idag röker endast två procent av kinesiskor, men ökar stadigt i takt med samhällsförändringar och nya produkter. Såsom svagare cigaretter med mint- eller fruktsmak.

Zhang Jia tillhör en växande grupp av kvinnliga kinesiska rökare.
Zhang Jia tillhör en växande grupp av kvinnliga kinesiska rökare. Foto: Jojje Olsson

25-åriga Zhang Jia från Peking hör till en växande grupp av kvinnliga kinesiska rökare.
– Tidigare ansågs rökning förknippat med prostitution. Det må fortfarande vara tankegångarna hos den äldre generationen, men folk i min ålder vet att det inte finns någon relation mellan att röka och sälja sin kropp, säger hon till Drugnews medarbetare.

Kinesiska kvinnor är idag mycket mer självständiga än för bara ett par årtionden sedan. Det beror dels på ekonomisk tillväxt, men även på att dagens generation av ensambarn är vana att gå sin egen väg, och inte lyssna blint på föräldrar eller lärare. Denna samhällsförändring gäller främst i storstäderna, där populärkultur och natt- och kaféliv är särskilt utbrett.

Dessutom är antagligen andelen unga kvinnor som röker redan högre, men många skulle aldrig erkänna för en främling att de röker regelbundet.

– Många av mina kvinnliga vänner röker inte då de går ensamma på gatan. Men då vi är hemma hos någon, eller ute tillsammans i ett sällskap, så är det ingen fara att tända en cigarett, säger Zhang Jia.

Själv röker hon inte på jobbet, men drar ändå i sig ett halvt paket cigaretter om dagen, före och efter arbetstiden.

OKUNSKAP OCH IGNORANS
Liksom många kineser är Zhang Jia oförstående om rökningens negativa hälsoeffekter. Enligt WHO är mindre än en fjärdedel av rökarna medvetna om sambandet mellan rökning och lungcancer.

Två tredjedelar av rökarna röker i sina egna hem, endast en sjättedel har övervägt att sluta. Två femtedelar av landets läkarkår är själva rökare.

Då Kina gick med i WHO 2003, godkände man organisationens ramverk för att minska rökning. Där stipuleras bland annat förbud mot tobaksreklam, vilket tobaksbolagen i Kina ignorerar eller kringgår genom att bilda särskilda ”välgörenhetsfonder”, som sponsrar och ger namn åt allt från event till skolor. ”Sichuan Tobacco Hope Primary School” är en av hundratals grundskolor som finansieras av statliga tobaksbolag.

Likaledes ignoreras rökförbudet på allmän plats. Sedan 2011 är det inte tillåtet att röka på restauranger, kaféer eller hotell. Men som boende i Kina ser man rökare överallt, och på två kaféer där Drugnews hörde sig för om rökförbudet, sade ägarna att de är rädda att förlora kunder. Och att det ändå inte blir några böter om man bryter mot förbudet. Dessutom var de båda ägarna själva rökare.

Tobakslobbyn ser vidare till att skatten på tobak, som WHO rekommenderar bör ligga kring 70 procent, hålls nere på en nivå som gör det möjligt att köpa ett paket cigaretter för två kronor på landsbygden. Över hälften av Kinas rökare betalar mindre än en femma per paket.

Enligt en studie som tidigare i år publicerades i British Medical Journal, skulle 13 miljoner tobaksrelaterade dödsfall kunna förhindras till år 2050, om Kina följer WHO:s riktlinjer.

Samtidigt skulle rökningen då minska med 40 procent. Insikten har fått myndigheterna att börja agera. I slutet av 2013 införde Kinas statsråd förbud mot politiker och tjänstemän att röka vid platser som sjukhus, skolor samt i kollektivtrafiken. De får heller inte längre använda allmänna medel för att köpa cigaretter, eller ge tobak som gåvor.

PRESIDENTFRUN ANTIRÖK-AMBASSADÖR
Det är en stor skillnad mot tidigare ledarna Mao Zedong och Deng Xiaoping, som gärna och ofta rökte offentligt. Nu vill politikerna föregå med gott exempel, och nya presidenten Xi Jinpings fru har till och med blivit Kinas officiella ”anti-rök-ambassadör”. Kinas tolfte femårsplan (2011-2015) innehåller även en resolution om att ”till fullo implementera rökförbud på allmänna platser”. En sådan lag förväntas träda i kraft senare i år.

Det återstår dock att se om den lagen blir effektivare än handfullet förbud som idag helt ignoreras. För även om tobaksindustrin växer något långsammare än tidigare, så beräknas dess tillväxt 2011-2015 ligga på 14 procent per år, vilket är snabbare än Kinas ekonomi som helhet.

Kinas tobaksindustri

D68-ChinaflagVärldens folkrikaste land med över 1,3 miljarder invånare. Över hälften av kinesiska män och drygt två procent av kvinnor röker idag. En miljon kineser per år dör i tobaksrelaterade sjukdomar.

• Kina producerar 1 700 miljarder cigaretter årligen, nästan alla för hemmamarknaden. På 1980-talet stod Kinas tobaksindustri för 10 procent av centralregeringens inkomster. Därför infördes ett tobaksmonopol. Åren 2000-2010 sjönk antalet cigarettillverkare från 185 till 30, och antalet märken från 1 800 till 133.

2006-2010 växte Kinas tobaksindustri med 19 procent årligen, vilket enligt State Tobacco Monopoly Administration är ”snabbare än någon annan industri i Folkrepubliken Kinas historia”. 2011-2015 ökar den cirka 14 procent per år.

• Tobaksindustrin bidrar årligen med över 600 miljarder kronor till Kinas statskassa, över 7 procent av centralregeringens totala intäkter, och därmed en inkomstkälla i klass med olja och fastigheter.

• China National Tobacco kontrollerar idag cirka 98 procent av marknaden, och är med över en halv miljon anställda en av Kinas största arbetsgivare.

• 60 miljoner kineser tjänar sitt uppehälle genom att odla, skörda, producera och sälja cigaretter.

(Källa: State Tobacco Monopoly Administration, Brookings Institution, WHO).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser