Sydhage ny ordförande för Vita Nykter

Göran Sydhage har valts till ny ordförande för allkristna Vita Nykter. Föreningen arbetar med alkoholpolitik, barn i missbrukarfamiljer och nykterhet inom kyrkan.

Enfrågeföreningen bildades 2008 för att stödja engagemang för nykterhet i olika kyrkor och samfund. Hittills har Vita Nykter delat ut ett trettiotal certifieringar till kyrkor som kan garantera alkoholfrihet.

Göran Sydhage – musiker, aktiv kristdemokrat och nykterist – efterträder Sten-Gunnar Hedin som ordförande för riksföreningen.

– Vi möter många missbrukare, deras anhöriga och barn i kyrkor och samfund. Församlingar måste generellt bli bättre på att förebygga missbruk och bemöta missbrukare, anhöriga och barn till missbrukare. Vårt mål är att kyrkorna i Sverige ska vara alkoholfria zoner, säger Göran Sydhage i en kommentar.

2014 ska Vita Nykter satsa en miljon kronor för att sprida sina metoder i församlingar runt landet. Sten-Gunnar Hedin blir kvar som styrelseledamot i föreningen, vice ordförande är Sofia Modigh.

Annonser