Uruguay: billig legal marijuana

MONTEVIDEO Statligt kontrollerad försäljning av cannabis för under sju kronor grammet inleds i slutet av året i Uruguay. Detaljer om det kontroversiella legaliseringsförsöket har nu släppts.

Vid en presskonferens i fredags berättade regeringsrepresentanter att licensierade apotek från november-december ska inleda försäljning av drogen. Invånare som fyllt 18 år ska få köpa upp till 40 gram per månad för cirka 20-22 pesos per gram (0,85 – 0,95 dollar).
Dessutom får privatpersoner odla sex plantor hemma för eget bruk. Även cannabisklubbar kommer tillåtas.

Uruguay blir därmed första land i världen att legalisera odling, försäljning och konsumtion av cannabis. Detta för att bekämpa narkotikakarteller, delvis genom att försöka konkurrera ut dem. Vänsterregeringen resonerar att det är lättare att försöka kontrollera en synlig marknad än en osynlig.

Diego Canepa defends marijuana sales
Diego Canepa

Diego Canepa, chef för president José Mujicas kontor och talesman i drogfrågor, säger att inom två veckor ska processen för licensierad odling lanseras för företag som vill odla åt staten. Han uppskattar behovet till cirka 18-22 ton cannabis per år, vilket motsvarar cirka tio hektars odlingsmark, rapporterar BBC.

Användning av marijuana kommer att tillåtas på de flesta allmänna platser, där tobaksrökning idag förekommer. Men inte på arbetsplatser.

Bilförare som upptäcks påverkade av cannabis kommer att få liknande straff som de som med alkohol i kroppen, enligt regeringens representant.

Diego Canepa sade nyligen till Drugnews att efter fem sex år ska marijuanaförsöket utvärderas, om det inte fungerar så ska strategin ändras, men att landet inte kommer gå tillbaka till ett förbud för drogen.

Kritiker menar att legaliseringsförsöket kommer att exponera fler för narkotika. FN:s narkotikakontrollorgan menar att det bryter mot internationella konventioner och riskerar utgöra en hälsofara.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har fyra delstater hittills legaliserat drogen för nöjesbruk och 30-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag.

Samtidigt varnar forskning för allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga. /•Ny WHO-rapport om drogen.

(mer…)

Läs mer

Annonser