Systembolaget ökar forskningsanslag

Systembolaget ökar sitt engagemang på alkoholforskning och satsar 15 miljoner kronor under tre år.

Magdalena Gerger, vd Systembolaget.
Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Systembolaget har sedan 1987 ekonomiskt satsat på alkoholforskning. Hittills har företaget satsat tre miljoner kronor per år på alkoholforskning, men ökar nu och avsätter fem miljoner per år kommande tre år.
Enskilda forskningsprojekt som valts ut har fått högst 300 000 kronor vardera, det taket höjs nu till 500 000 kronor.

– Forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i samhället och vi vill bidra till den. Vi behöver mer kunskap om alkohol för att kunna göra medvetna val och här har Systembolaget, som en betydande forskningsfinansiär, en roll att spela, säger Magdalena Gerger, Systembolagets VD, i en kommentar.

Satsningen presenterades vid Systembolagets forskningsdagar på Skarpö förra veckan. Där redovisade även flera studier som delvis bekostats av dt statliga detaljhandelsmonopolet. Bland annat om samband mellan alkohol och stress och sambandet nivå av alkoholkonsumtion i ungdomen och i medelåldern.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår även att informera om alkoholens risker, öka personalens kunskaper och kunna svara på frågor från kunder. Det är särskilt forskning om förebyggande arbete som företaget vill stötta.

– Men det är Systembolagets Alkoholforskningsråd och dess oberoende ledamöter som slutligen avgör vilka som ska få anslag, säger Björn Lundkvist,  ansvarig för alkoholforskningen på Systembolaget, till Drugnews.

Annonser