WHO: gör mer mot alkoholdöden

Tar 3,3 miljoner liv per år.
Tar 3,3 miljoner liv per år.

GENÈVE WHO uppmanar regeringarna göra mer för att förhindra alkoholrelaterade dödsfall och skador. Skadligt drickande tog 3,3 miljoner människoliv år 2012 och orsakade flera olyckor och sjukdomar.

Endast drygt 38 procent av världens befolkning dricker alkohol, men skadorna ökar. Snittkonsumtion är 17 liter omräknat i ren alkohol per person bland dessa.

Förutom risken att utveckla beroende, så pekar Världshälsoorganisationen i sin nya rapport på att alkoholkonsumtion kan leda till över 200 sjukdomsdiagnoser, inklusive levercirrhos och flera cancerformer.

Alkohol ökar även våld och olyckor, och ökar infektionsrisken för exempelvis tuberkulos och hiv vid storkonsumtion.
– Mer måste göras för att skydda befolkningen från de negativa hälsokonsekvenserna av alkoholkonsumtion, säger Oleg Chestnov, biträdande generaldirektör för avdelningen ickesmittsamma sjukdomar och mental hälsa.

I WHO:s nya rapport 2014 finns särskilda landsdata om alkoholkonsumtion i 194 medlemsländer, dess påverkan på folkhälsa och politiska åtgärder som tagits.

Högst är konsumtionen i Europa per capita, några länder har mycket riskabla dryckesmönster, (särskilt Ryssland och Ukraina). Trenden är att konsumtionen är stabil senaste fem åren i regionen, så även i Afrika och Amerika, men ökar i Sydöstasien och Västra Stillahavsregionen, enligt rapporten.

– Vi fann runt världen att omkring 16 procent av alkoholkonsumenterna berusningsdricker, vilket är det mest skadliga för hälsan, säger Shekhar Saxena, WHO-chef för avdelningen psykisk hälsa och drogberoende.

2011 antog generalförsamlingen en global alkoholstrategi för att minska skadorna, rekommendationer om att använda prisinstrument, höja åldersgräns, begränsa tillgång och marknadsföring sprids.
År 2012 hade 66 länder antagit en nationell alkoholpolicy, nära 140 länder har haft en kampanj senaste tre åren.

 

Ur WHO:s rapport ”Global status report on alcohol and health 2014” (392 sidor):

• Snittkonsumtionen för jordens befolkning 15 år och äldre är 6,2 liter omräknat till ren alkohol per person. Men färre än hälften – bara 38,3 procent – dricker alkohol, dessa konsumerar alltså i snitt 17 liter per person.

• Totalt dör cirka 3,3 miljoner människor årligen på grund av skadlig alkoholkonsumtion, det är 5,9 procent av alla dödsfall. 7,6 procent av dödsfall bland män, 4 procent av dödsfallen bland kvinnor, men ökat drickande bland kvinnor riskerar öka andelen.

• Alkohol orsakar dödsfall och sjukdomar relativt tidigt i livet, i åldersgruppen 20-39 år är ungefär 25 procent av dödsfallen alkoholrelaterade.

Annonser