Svenskar negativa till cannabis

Nio av tio av svenskarna är fortsatt negativt inställda till cannabis och en mindre restriktiv narkotikapolitik. Det visar en enkät som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning låtit göra.

Det är Ipsos som på uppdrag av CAN via telefon ställt frågor till 2 102 personer i åldrarna 17-84 år under april och maj.
• 92 procent tycker inte att det borde vara lagligt att få odla cannabis för eget bruk (4 proc. tycker det).

• 89 procent anser att inte att det borde vara tillåtet att få röka cannabis (hasch, marijuana), (5 proc. var positiva).

• 88 procent tycker inte att Sverige bör ha en mindre restriktiv hållning till narkotika, (6 proc. positiva).

Håkan Leifman, CAN:s direktör
Håkan Leifman, CAN

I den yngsta åldersgruppen 17-29 år är respondenterna minst restriktiva, men även där är majoriteten klart negativ till cannabis och annan narkotika.
– Att så många som 83 procent av de yngre inte tycker att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk tyder på att vi inte har en folklig opinion för legalisering, något som man ibland kan tro av mediedebatten. Vi ser inga tecken på förskjutning i attityder jämfört med för tio år sedan, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar.

En liknande studie 2005 tyder på att inställningen att ingen större opinionsförändring skett i den negativa inställningen till cannabis. Även synen på användare av cannabis och amfetamin är fortsatt överlag negativ.

Men 14 procent av unga vuxna i den nya undersökningen tycker ändå att det borde vara tillåtet att röka cannabis, jämfört med 5 procent i hela befolkningen. Kvinnor är mer restriktiva än män, äldre är mer negativa till narkotika än yngre, enligt enkäten.

– Unga brukar vara mindre restriktiva, det har vi sett i tidigare mätningar. Men det går inte att vifta bort att en grupp unga anser att det borde vara lagligt att röka cannabis. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen av ungas attityder för att se om attityderna påverkar konsumtionen, säger Håkan Leifman.

• Undersökningen presenterades på CAN:s årsmöte i onsdags. Den har gjorts inom ramen för Monitormätningarna, där Ipsos ställer frågor om svenskarnas drogvanor varje månad. Svarsfrekvensen i den aktuella enkäten var 38 procent.

• Länk till hela undersökningen (12 sidor),  som även omfattar attitydfrågor om alkohol och tobak.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser