Italien räknar svarta inkomster i BNP

Knarkekonomini i BNP?
Knarkekonomini i BNP?

ROM För att höja kreditvärdigheten avser Italien inräkna inkomster från kriminella verksamheter i bruttonationalprodukten. Exempelvis från narkotika, prostitution, smuggling och illegal vapenhandel. Ekonomer har räknat ut att detta kan höja landets BNP 1,3 procent.

Maffian har sedan länge Italiens största affärsverksamhet, från laglig till svart verksamhet. Nu kan den bidra till att stärka landets kreditvärdighet genom inräknas i bruttonationalprodukten.

BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Att ändra sättet att räkna sin BNP är en frihet som tillkommer alla länder, men att lägga till inkomster från kriminella aktiviteter öppnar för kritik från dess nordliga grannar inom EU, rapporterar USA Today.

I själva verket uppmuntrar EU till kreativa grepp för förbättra ekonomin och medlemsländernas BNP. Nya regler tvingar i själva verket medlemsländerna att räkna in värdet av all inkomstproducerande aktivitet i BNP, och kriminella aktiviteter är ofta intäktsgivande.

Men frågor uppstår: Hur ska man konkret räkna ut det faktiska värdet av den svarta ekonomin? Är detta ett sätt för italienska regeringen att manipulera faktiska värdet av landets ekonomi?

EU tillåter alla medlemsländer att ha skulder upp till 60 procent av sin BNP, och att deras årliga betalningar av skulderna inte överskrider tre procent. Om länderna misslyckas riskerar de få betala höga bötesbelopp.

Hittills är Italien enda EU-land som ska räkna BNP så här, men Grekland och Spanien väntas komma följa efter.
Följer Spanien efter kommer landet få en skjuts på cirka 20 procent att lägga in i BNP, den svarta ekonomin beräknas vara så stor.

Men Italien är bara ett land i raden att vara kreativa i sitt sätt att beräkna sin BNP. Nyligen utropade Nigeria sig ha Afrikas största ekonomi, detta genom att ändra beräkningsmodellen. Ghana ökade 2010 sin BNP med 60 procent genom att etablera nya räknesätt.

Även USA – världens ännu största ekonomi – ökade förra året sin BNP med 504 miljarder dollar genom krediter till filmindustrin i Hollywood och andra kreativa bolag. Men prostitution och illegala droger inräknas inte ännu. Illegala marijuanaaffärer utgör värde mellan 10 och 100 miljarder dollar, men nu har ju ett par delstater legaliserat drogen och kan börja inräknas i vita ekonomin.

2005 fick svenska SCB i uppdrag att försöka beräkna hur mycket hur illegala ekonomiska aktiviteter som handel med svartsprit, narkotika och sexuella tjänster utgör i Sverige för att kunna inräknas i BNP.

Annonser