Ask: öka nykterheten på arenor

Huliganer ska kunna listas inför matcher och samordnaren mot idrottsvåld ska även undersöka vad som kan göras för att öka nykterheten. Det skriver justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel.

Flera lagändringar har gjorts för att stoppa våldet på idrottsarenor – som maskeringsförbud och möjlighet till tillträdesförbud. Men likväl förkommer problem, konstaterar hon.

Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att polisen ska få fotografera och föra register över personer med tillträdesförbud som klubbar och arenor får ta del av. Annars blir det svårt att hindra dem komma in.

Vidare vill regeringen förstärka nationella samordnaren Rose-Marie Frebrans uppdrag.
Berusning och påverkan av droger stärker grogrunden för våld. Samordnaren ska undersöka vad som kan göras inom ramen för det regelverk som redan finns, för att öka nykterheten i samband med idrottsevenemang”, skriver Beatrice Ask (M) i debattartikeln i Aftonbladet.

Förslagen kommer drygt två månader efter supporterbråk i Helsingborg före en match då en Dif-supporter skadades så illa att han avled.

Lagrådsremissen ”Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang” (pdf-fil, 64 sidor).  Lagändringarna föreslås gälla från 1 april 2015, förslaget om direktåtkomst till registret först från 2016.

Annonser