USA: husdjur ges ”medicinsk marijuana”

Canna-Pet
Reklambild för med-cannabis-mottagning som drivs av veterinär.

WASHINGTON I USA behandlas nu alltmer även husdjur med medicinsk marijuana mot olika sjukdomar. Men kritiker varnar för att det saknas forskning och säker dosering för djur och några hundar har avlidit.

Medicinsk marijuana är nu tillåtet i ett tjugotal amerikanska delstater och huvudstaden för att rökas av patienter med intyg mot olika besvär.
Men sedan några år har också djurägare börja behandla sina hundar med drogen som påstås hjälpa mot kroniska sjukdomar och värk. Företag som tillverkar djurfoder säljer nu marijuana, men kritiker varnar för att forskning saknas och för att säker dosering för djur saknas.

I Colorado gjordes en undersökning vid två veterinärkliniker av hundar som behandlats mot ”överdoser” av drogen mellan 2005 och 2010. Man fann att antalet hundar som behandlades mot överdoser ökade i samma takt som antalet licenser för medicinsk marijuana delades ut till människor.
Det kunde konstateras att två hundar dött på grund av överdos av marijuana, rapporterar AP.

Företagen Canna-Pet och Canna-Companion säljer marijuanabaserade läkemedel för husdjur i Seattle i staten Washington, båda drivs av veterinärer. ”The Medical Cannabis made from hemp heals without the high”, påstås det på hemsidan. De båda veterinärerna säger sig ha studerat fördelarna med att ge hundar cannabis under flera år, men medger att de inte har några vetenskapliga bevis för att det verkligen är bra för djuren.

De säger sig ha studerat fördelarna med att ge hundar cannabis under flera år, men medger att de inte har några vetenskapliga bevis för att det verkligen är bra för djuren.

Experter inom veterinärmedicin säger att mycket forskning och undersökningar krävs för att verkligen bevisa fördelarna för djuren att få marijuana utskrivet.

– Riskerna att orsaka mer skada är mycket större än nyttan, säger Robin Downing, smärtexpert och direktör vid Downing Center for Animal Pain Management i Windsor i Colorado, till NCB.
– Vi saknar data om den medicinska nyttan för djuren, vi har noll koll angående säkerheten när vi administrerar drogen och vi har inte en aning om vilka doser vi ska ge djuren, avslutar hon.

Dessutom – läkare i de delstater där medicinsk marijuana är tillåtet är skyddade av delstaternas lagar, men veterinärer saknar helt detta lagstöd.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser