Danmark till EU-domstolen om snus

EU-kommissionen stämmer Danmark inför EU-domstolen eftersom landet inte förbjudit alla former av snus.

Inom EU är försäljning av snus förbjudet, förutom i Sverige som fick ett undantag i samband med medlemskapsförhandlingarna. Något sådant undantag har alltså  inte Danmark, men landet har ändå inte förbjudit alla former av snus.

Redan i oktober 2012 fick Danmark en uppmaning från kommissionen att rätta sig efter tobaksdirektivet och totalförbjuda snus, men sedan dess har inget skett. Det har hittills saknats majoritet i Folketinget för att införa ett snusförbud.

Under förhandlingarna om det nya tobaksdirektiv som nu börjat gälla fanns snusfrågan med också från Danmark, tyngdpunkten i de danska förhandlingarna lades dock på att få behålla tuggtobak och att säkra en lång övergångsperiod innan mentolcigaretter förbjuds.

Även i Danmark är bedömningen att landet kommer att förlora när ärendet avgörs i domstolen.

Länk till kommissionens pressmeddelande: Tobaksvarer: Kommissionen indbringer Danmark for EU-Domstolen for ikke at forbyde salg af alle former for snus

Annonser