Svenska soldater till Mali

Under 2014 skickar Sverige ungefär 250 soldater till FN:s militära insats i landet.  Att motverka narkotika, brottslighet, korruption och terrorism är en väsentlig del för att bygga fred och välstånd i Mali och hela regionen, konstaterar ledarna för två av de berörda FN-organen.

Striderna som sedan flera år pågått i Mali och statskuppen 2012 i Guinea Bissau har gjort de båda länderna extremt utsatta för narkotikasmugglare och andra kriminella grupper. Faran för att dessa kriminella grupperingar kommer- eller redan har knutit nära samarbete med terrorister är stor, därför planeras nu för ytterligare FN-insatser i regionen där också Sverige kommer delta med i första hand 250 soldater.

Efter en resa till Mali tillsammans med chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande operationer , DPKO, Hervé Ladsous  är ger  direktören för FN:s narkotikakontrollorgan UNODC, Yury Fedotov, besked om att det är nödvändigheten sända ett tydligt budskap inför den utökade FN-insatsen i landet. För att säkra fred och utveckling i Mali och i regionen krävs också bekämpning av narkotika, kriminalitet korruption och terrorism. Yury Fedotov lovordade också de insatser den maliska regeringen gjort för att kunna uppnå ett bra samarbete mellan UNODC och DPKO i Mali och i Västafrika.

– Våra respektive organisationer har utarbetat ett nära samarbete som utnyttjar båda organisationernas mandat och respektive erfarenheter, där både fredsbevarande uppgifter och bekämpning av narkotika och organiserad kriminalitet är nära knutna till våra uppgifter och som kräver gemensamma insatser, säger Yury Fedotov i ett pressmeddelande.

Han nämner också det speciella arbete i samarbete med den maliska regeringen som FN:s styrkor  i Mali gör för att stabilisera förhållandena i landet och upprätta säkerhet i landet.

– Målet är att få slut på den eskalerande krisen, säger han.

Vid Fedotovs och Ladsous resa till Mali träffade de också cheferna förFN-styrkorna för att gemensamt definiera olika delar av FN-systemets framtida stöd till den maliska regeringen.

Vid den utökade FN-insatsen ikommer också 250 svenska soldater delta, dessa soldater kommer bland annat arbeta med underrättelseinhämtning och operationsplanering men har mandat att utföra sju huvudsakliga uppgifter, bland andra: Stabilisering av större tätbefolkade områden och att bidra till att staten återfår kontrollen i hela landet, skydd av civila och annan FN-personal,  främjande och skydd av mänskliga rättigheter och stöd för humanitärt bistånd.

Hur väl förberedda är de svenska soldaterna på det eventuella motstånd de kommer möta i Mali?

–Våra soldater är vältränade, samövade och högt motiverade professionella soldater. De kommer möta svårigheter som de är utbildade för för att kunna hantera, du behöver inte oroa dig för deras del, säger ÖB Sverker Göransson till Drugnews, vid ett seminarium i Almedalen om den kommande svenska FN-insatsen till Mali.

Annonser