Dansk skatteväg inget för Sverige

I Carlsbergs alkoholfria bar i Almedalen ställdes dansk och svensk alkoholpolitik mot varandra. Bryggarna menade att dansk alkoholskattsänkning har minskat gränshandel av öl och gett fler arbetstillfällen. Men svenska politiker nappade inte.

Bryggerijätten Carlsberg hade under Almedalsveckan öppnat en bar vid Hamnplan och bjöd politiker och besökare på årets alkoholfria öldrink, (0-procentiga ”Carlsberg Summer Saffron”).

Carlsbergs alkoholfria bar i Almedalen.
Carlsbergs alkoholfria bar i Almedalen.

En tidig morgon ordnade bryggeriet också en debatt med branschfolk och inbjudna riksdagsledamöter under rubriken ”Öl – samhällsansvar och smuggling”.

Carlsberg menar att bryggerinäringen blomstrar (även av alkoholfri öl). Men att utvecklingen hotas av försäljning av lågbeskattad öl från gränshandel och langning av öl.
– Var fjärde öl som dricks i Sverige är köpt utomlands, det skapar stora problem också för oss när varje person som handlar öl utomlands får ta hem 220 skattefria liter, sade Mark Jensen, vd Carlsberg Sverige.

Enligt en studie så ökar alkoholinförsel och smuggling till Sverige igen, och totalkonsumtionen ökar. Cirka 106 miljoner liter öl fördes ifjol in i landet, det betyder att var fjärde öl som dricks här är privatinförd.

Svenska bryggerier exporterar ungefär 45 miljoner liter till gränsbutiker, främst i Tyskland. Privatpersoner åker dit och handlar och fraktar tillbaka nästan alla av dem. Svenska staten förlorar på så sätt uppåt en miljard kronor i skatteintäkter, enligt bryggarna.

Debattglad panel om öl, samhällsansvar och smuggling.
Debattglad panel om öl, samhällsansvar och smuggling.

De vill att man lära av det danska exemplet. Efter att haft problem med negativ gränshandelsbalans gentemot Tyskland, så sänkte Danmark 1 juli ifjol alkoholskatten med 15 procent.

Det fick enligt bryggarbranschen flera positiva effekter för dansk ekonomi och samhället i stort. Gränshandeln av öl från Tyskland till Danmark minskade, arbetstillfällen ökade i bryggerinäringen med 1 500 jobb och 75 procent av bryggerierna förväntas anställa fler. Även dansk inrikeshandel ökar då de som brukade åka till Tyskland och handla öl också passade på att köpa andra varor i samband med resan. De inköpen sker nu i Danmark i stället. Dessutom har öldrickande bland danska ungdomar minskat rejält.

Men de närvarande svenska politikerna i panelen var kallsinniga till att följa efter och sänka alkoholskatter. Istället vill de ta till andra metoder för att komma till rätta med den ökade privatinförseln av alkohol från utlandet.

Hur vill man då komma tillrätta med införselproblemet?
Förslagen haglade från de sex politikerna. Höjda straff för langning till unga, komma åt de som tjänar pengar på langning, begränsa införselkvoterna. Dessutom borde EU införa minimiskatter för alkohol, främst av folkhälsoskäl. Och långsiktigt försöka ändra svenskarnas inställning till alkohol, folkhälsa, alkoholskador, utbilda unga och deras föräldrar. Med mera.

Kritiken mot finansminister Anders Borgs föreslag till ytterligare höjd alkoholskatt i höstbudgeten var hård från politiska oppositionen. Den menar att Borgs skatteförslag kom till efter regeringens idé att sänka studiebidraget till studenter dissats. Då drogs det förslaget tillbaka och istället lades alkoholskattehöjningen fram.

– En slafsig ogenomtänkt skattehöjning, sättet det lades fram på är så hafsigt så man undrar vad han håller på med, tyckte Mats Pertoft, Miljöpartiets skattepolitiska talesperson.
Rödgröna ledamöter i skatteutskottet har begärt att en konsekvensutredning tillsätts om alkoholskatters koppling till smuggling och införsel.

Jens Spendrup
Jens Spendrup

Några från bryggerinäringen bland åhörarna tyckte flera av politikernas förslag var onyanserade.
– Ni måste väl inse att det är svårt på gränsen till omöjligt att påverka andra länder inom EU att höja sina alkoholskatter, vi bör sänka skatten i Sverige i stället. Titta på det danska exemplet, där har ju dessutom konsumtionen sjunkit bland de unga, sade en irriterad Jens Spendrup, bryggare och ordförande för Svenskt Näringsliv.

Andra tyckte transporterna av öl fram och tillbaka över gränserna blir en påfrestning för miljön, plus alla tomburkar det inte är pant på som hamnar i naturen.En påtalade att miljontals burkar och flaskor årligen samlas in i naturen, så visst det är ett enormt problem.

Jens Spendrup igen.
– Återigen, titta på det danska skattesänkningsexemplet. Där har inhemska handeln med öl och andra varor utvecklats positivt med fler arbetstillfällen. Medans vi här i Sverige med de höga alkoholskatterna föder den grova organiserade brottsligheten. MC-ligor tjänar enorma summor på att lagligt föra in, men också smuggla alkohol till Sverige. Den inkomstgrenen för grova brottslingar skulle hejdas om vi sänker alkoholskatterna och konsekvenserna för miljön är ju i förlängningen förödande, sade han.

Men – sammanfattningsvis – de sex politikerna Lars-Axel Nordell (KD), Mats Pertoft (MP), Teres Lindberg (S), Isabella Jernbeck (M), Johan Pehrsson (FP) och Rickard Nordin (C) var kallsinniga till en svensk alkoholskattesänkning. Där råder samsyn.
I panelen deltog gjorde också Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström, Niels Hald, Bryggeriföreningen i Danmark, och Mark Jensen, vd Carlsberg Sverige. Moderator var Carlsbergs kommunikationschef Henric Byström.

Annonser