Indonesien – barn måltavla för tobaksbolagen

Nya fall av storrökande småbarn har rapporterats i Indonesien, där tobaksindustrin kan lobba fritt för att rekrytera nya rökare. Landet har inte undertecknat globala tobakskonventionen. Men turistön Bali – som Drugnews medarbetare besökt – går före.

Tobaksreklam och tobaksbutiker överallt i Indonesien. Foto: Malin Wiklund
Tobaksreklam och tobaksbutiker överallt i Indonesien. Foto: Malin Wiklund

Rökandet är omfattande i det folkrika Indonesien och över två hundratusen människor dör i förtid varje år till följd av tobaken.

Vem minns inte Youtube-filmen på en kedjerökande tvåårige pojke i Indonesien som lärt sig röka vid 8 månaders ålder av sin pappa och sattes på avvänjningskurs?

På gatorna hänger stora banderoller med cigarettmärkena Dunhill Mild och Gudang Garam. Vart man än tittar i vimlet av människor ser man någon som håller i en cigarett. Gängbildning av ungdomar i gathörnen som umgås, men framför allt ägnar sig åt att röka tillsammans. Vissa pratar inte med varandra, bara drar sina bloss.

Made Kerta Duana arbetar för antitobaksorganisationen BTCI på Bali.
Made Kerta Duana arbetar för antitobaksorganisationen BTCI på Bali.

Made Kerta Duana arbetar på fakulteten för medicin och hälsa på Denpasars universitet och för organisationen Bali Tobacco Control Initiative, (BTCI), på Bali. Han är förtvivlad över att se sitt land och framför allt ungdomarna, som ett av de största offren för tobaksindustrin i Indonesien.

– Tobaksbolagen ger landet stora problem, men vi måste börja någonstans. Idag inriktar vi oss i första hand mot barn och unga som har drabbats av tobaksindustrins framfart, säger Duana.

Jag träffar Made Kerta Duana över en kopp te på ett café i centrala Ubud. Caféet är fullsatt och det vimlar av barn som springer runt borden.

 

BARN RÖKER
Reglerna för tobaksförsäljningen är otydliga och efterföljs inte av marknaden.
I praktiken kan vem som helst köpa tobak, även barn och ungdomar.

Made Kerta Duana får ett bittert ansiktsuttryck.
– Jag fick nyligen in en chockartad rapport på mitt bord. Det har kommit fram 14 nya fall av storrökande barn under åldern tio år bara på ön Java. Barnen behöver idag vård och rehabilitering för att bli av med sitt beroende.

– Jag tror att det handlar om att föräldrarna inte känner till riskerna med rökning. Vissa roas av att se sina barn röka och tillåter det, säger Made Kerta Duana.

 

Många barn utsätts för tobak  i hemmen.
Många barn utsätts för tobak hemma.

OKUNSKAP OM RISKERNA
I skolorna får eleverna bara en kort information om alkohol och sexuell hälsa, men ingen undervisning om tobak förekommer.

– Här i Indonesien har vi för låg kunskap om tobakens risker och de allvarliga hälsoproblem rökningen ställer till med på sikt. Dessutom är det ett väldigt känsligt ämne att prata om och säkerligen kan anledningen vara att de flesta män röker, säger Duana.

När Duana får frågan om Indonesiens planer att skriva under WHO:s tobakskonvention skakar han bara på huvudet.
– Vi får höra att vårt land ska skriva under konventionen, men fortfarande har inget hänt. Tyvärr vet vi fortfarande inte heller om det kommer att hända.

Indonesien är idag det enda landet i Asien som inte har skrivit under WHO:s tobakskonvention. Tobaksbolagen har därför lättare att kringgå de lagar och regler, som finns gällande marknadsföring och tobaksförsäljning.

– Tobaksindustrin arbetar hårt för att påverka vår regering, bland annat med mutor. Tyvärr lyckas de bra, men här på Bali har de inte samma framgång. Trots stora problem har vi ändå tagit några kliv i rätt riktning i vårt hälsoarbete, säger Duana.

 

TOBAKSPROGRAM PÅ BALI
Bali är Indonesiens mest kända ö och det är en anledning till att regeringen beslutade att påbörja ett arbete för bättre hälsa hos befolkningen.

År 2011 startades ett program på Bali tillsammans med Made Kerta Duana och organisationen BTCI. Organisationen jobbar hårt för att få tydligare regler och lagar kring användandet av tobak. Målet är bättre hälsa hos befolkningen på Bali.

Fyra av nio distrikt på ön har idag skrivit under för den nya regleringen. Organisationen har för avsikt att försöka få med samtliga distrikt i arbetet.

Man arbetar för rökfria områden i samhället bland annat skolan, lekplatser, heliga platser och vid hälsocenter. Det får inte heller finnas någon reklam eller försäljning vid områdena.

– Tobaksbolagen är inte särskilt glada över vårt arbete. Skolan är en viktig reklamplats för bolagen och de jobbar hårt för att marknadsföra sig till yngre. Efter att programmet fastställts ökade istället reklamen kraftfullt utanför skolområdet där reglerna inte gäller, säger Made Kerta Duana.

Duana dricker ur sitt te och blickar ut över gatorna. Det börjar tystna och barnfamiljerna börjar gå hem för dagen. En gammal man tänder en cigarett utanför caféet.

– Tobaksbolagen vill nå våra unga för att öka framtidens försäljning, men det här måste få ett slut. Om personerna med makt i landet hade jobbat hårdare mot tobaksindustrin så hade det sett annorlunda ut. I dagens läge låter de tyvärr tobaksbolagen köpa till sig sin makt.

– På Bali har vi nu påbörjat arbetet och äntligen ser vi vissa möjligheter att kunna begränsa tobaksbolagen. Vi måste ändå tro och hoppas på att vi kommer att lyckas i framtiden, säger Made Kerta Duana.

Nyligen var det presidentval i Indonesien, ingen av de båda huvudkandidaterna (som båda utropade sig till segrare!) har lyft tobaksfrågan.

Indonesien

IndonesiaRepubliken Indonesien är jordens fjärde folkrikaste land med 238 miljoner invånare. Över 13 000 öar och 33 provinser. Jakarta är huvudstad. Bali, öster om Java, är känd turistö med bara 3,9 miljoner invånare. Majoriteten invånare är muslimer i landet, men på Bali är de flesta hinduer.

• Utbredd tobaksrökning, cirka 65 miljoner invånare röker, över 200 000 dör ärligen i förtid i pga tobak. 69 procent av alla barn utsätts för passiv rökning hemma. Två av tre män röker, medan bara 4,5 procent av kvinnorna. Cirka en tredjedel av alla barn har prövat röka före tio års ålder.
Indonesien är inte anslutet till WHO:s tobakskonvention, som 178 andra länder i världen undertecknat. Kontrollen över tobaksbolagen är förhållandevis liten.

Bali tobacco control initiative (BTCI) arbetar för ett rökfritt samhälle och tydligare lagar. Organisationen drivs av Udayana universitet i samarbete med internationella unionen mot tuberkulos och lungsjukdomar. I februari lyckades BTCI med flera stoppa en stor tobaksmässa som skulle hållas på Bali.

• Del av Indonesen tidigare holländsk koloni. Senare en våldsam politisk modern historia med statskupp och massaker 1965 då över 2 miljoner människor dödades. Militären med Suharto tog makten. Auktoritärt styre med stark presidentmakt.

Senare år har terrorbombningar förekommit i Bali och Jakarta. Tsunamin slog hårt mot Indonesien – har enat och politiskt utvecklat landet. Trots resursrikt land, ännu utbredd fattigdom.
Presidentval nyligen – jämn kamp, (Jakartas borgmästare Joko Widodo och förre generalen Prabowo Subianto) utropade sig båda till vinnare.

Källor: Wikipedia, Tobaksfakta, medier. Filmtips: Brännpunkt Djakarta, Rökridåer – fransk tv-dokumentär från 2013.
Drugnews

D173-Bali-karta1

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser