THC kan hämma tumörtillväxt

Forskare vid East Anglia universitetet i Storbritannien har i samarbete med kollegor vid Universidad Complutense de Madrid i Spanien visat att det aktiva ämnet THC i cannabis kan reducera tumörtillväxt hos cancerpatienter.

Forskarteamet planterade bitar av mänskliga cancertumörer i möss, därefter utsattes tumörerna för olika doser av drogen THC. Vid dessa försök fann de att två speciella receptorer var särskilt delaktiga i drogens antitumöregenskaper.

THC som är den aktiva komponenten i cannabis har under en tid varit känt för ha speciella anticanceregenskaper och verkar genom en specifik cellreceptorfamilj som kallas cannabinoidreceptorer. Men problemet har varit att det inte varit känt vilka av dessa receptorer som bidragit till den tumörhämande effekten.

– Genom våra forskningsresultat kan vi nu visa att det är två specifika receptorer – CB2 och GPR55 – i familjen som gemensamt agerar. Våra fynd hjälper till förklara några av de inte så väl underbyggda och förstådda effekterna THC har vid låga respektive höga doser på tumörer, säger Peter McCormick, vid UEAs farmakologiska fakultet.

Det har en längre tid varit mycket intresse, särskilt från läkemedelsindustrin, för förstå hur de molekylära mekanismerna i cannabis och då speciellt i THC kan bidra till lindra cancer. Nu hoppas forskarna att deras fynd kan bidra till få fram en syntetisk THC-produkt.
– Jag hoppas nu inte att cancerpatienter ska bli frestade börja självmedicinera. I vår forskning har vi använt oss av ett specifikt kemiskt ämne och att använda en exakt dos av detta ämne är vitalt för att kunna nå framgång. Vår förhoppning är att vår forskning kommer leda till en säker medicinsk produkt ska finnas tillgänglig i framtiden, säger Peter McCormick i ett pressmeddelande.

• Artikeln är publicerad i The Journal of Biological Chemistry. Targeting CB2-GPR55 Receptor Heteromers Modulates Cancer Cell Signaling

Annonser