Föräldratips för alkoholfri skolstart

Inför skolstarten uppmanar Folkhälsomyndigheten föräldrar att komma överens om regler och tala med sina tonåringar om vad som gäller om alkohol.

Nya skolkamrater, fester och nollningar – där ofta alkohol ingår. Trycket är högt på många skol ungdomar vid höststarten.

Föräldrar har en viktig roll för att motverka alkoholproblem bland sina unga, bland annat genom att sätta gränser, visar forskning. Och 78 procent av tonårsföräldrar har talat med varandra om sina barn och alkohol och 96 procent är överens om vad som gäller, visar en Sifo-enkät.

– Det är glädjande att så många föräldrar är överens om vad som gäller kring alkohol. För tonåringen är det lättare att följa regler som båda föräldrarna står bakom, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har rapporterats ur samma enkät att över 99 procent av alla föräldrar till 16-åriga barn numer säger nej till att ge dem alkohol att dricka på egen hand.

Enkäten gjordes i slutet av förra året, 2 100 föräldrar med barn födda 1998 ringdes upp av Sifo på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens fem tips till föräldrar inför skolstart:
1.
Kom överens om vad som gäller kring alkohol med tonåringens andra förälder, och andra vuxna i familjen.
2. Var tydlig med förväntningar, till exempel att drickande före vuxen ålder inte accepteras. Då ökar chansen att tonåringen kan stå emot alkohol.
3. Enas om gemensamma regler tillsammans med föräldrar till tonåringens kompisar.
4. Prata med tonåringen om festande kring skolstart – det visar att du bryr dig.
5. Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll på vad som händer.

B931-FHI-tankom-log1minim2.jpg Läs mer på TÄNK OM en informationssatsning för att ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Deltar gör Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, länsstyrelserna och polisen.

Annonser