Paracetamol bara på apoteket

Efter ökade förgiftningslarm så vill Läkemedelsverket stoppa försäljning av receptfria tabletter med paracetamol (ex Alvedon, Panodil) i livsmedelshandeln och bara tillåta den på apotek från 1 mars 2015.

Sedan receptfria mediciner fick börja säljas i vanliga affärer och blev mer lättillgängliga, så har Giftinformationscentralen fått fler samtal och rapporter om förgiftningar av paracetamol.

Antal samtal om enskilda patienter som vårdats på sjukhus efter förgiftning av läkemedlet ökade från 529 fall 2006 till 1161 ifjol, tendensen har fortsatt i år. Det kan finnas fler fall som inte rapporterats, enligt Läkemedelsverket.

Paracetamol (verksamt ämne i ex. Panodil, Alvedon, Pamol) är främst avsett som smärtstillande och febernedsättande. Men kan vid överdosering leda till allvarliga biverkningar som leverskador och dödsfall.

Läkemedelsverket föreslår nu att tabletter med substansen bara får säljas på apoteken från mars nästa år. Företag som berörs får nu tre veckor på sig att yttra sig över förslaget, därefter fattar myndigheten ett beslut.

– Paracetamol i tablettform står för de flesta förgiftningsfallen, det är därför vi begränsar tillgängligheten till den beredningsformen, säger Anders Carlsten, direktör vid Läkemedelsverket, i en kommentar.
Paracetamol i andra former, såsom brustabletter och i flytande form, kommer även fortsatt att vara tillgängliga även utanför apotek.
Det har även förts diskussioner om att receptbelägga paracetamol.

Annonser