Ministrar: skärp regler för alkoholreklam

Drygt 83 procent av de nära 2 000 riksdagskandidater som hittills svarat på IOGT-NTO:s fråga om alkoholreklam vill skärpa tillsyn och regler. Bland dessa finns fyra borgerliga ministrar som har svarat ”ja”.

Det är statsråden Maria Larsson (KD), Anna-Karin Hatt (C), Erik Ullenhag (Fp) och Birgitta Ohlsson (Fp) som vill se skärpta regler för alkoholreklam.

Alkoholreklamens utveckling. Källa IQ
Alkoholreklamens utveckling.

Sedan millennieskiftet har alkoholindustrin ökat reklaminvesteringarna från 8 miljoner kronor till ifjol över en miljard kronor. Forskning i EU visar att reklamen leder till lägre debutålder och ökat drickande bland unga.

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO uppmanade på försommaren sina medlemmar och allmänhet att ställa frågan ”Vill du skärpa tillsynen och lagstiftningen kring alkoholreklam?” till de över 5 000 politiker som kandiderar för riksdagspartierna, utom Sverigedemokraterna.

– Många gör enkäter i valtider där avsändaren är organisationer eller företag. Vi ville utnyttja kraften som folkrörelse och låta våra medlemmar och alla som är intresserade av alkoholpolitik ställa frågan, säger Anna Carlstedt, förbundsordförande för IOGT-NTO.

ALKOHOLREKLAM Christer Engelhardt (S) riksdagsman från Gotland vill se skärpta regler. Här med Anna Carlstedt, IOGT-NTO.
ALKOHOLREKLAM Riksdagsman Christer Engelhardt (S)  från Gotland vill se skärpta regler. Här med Anna Carlstedt, IOGT-NTO.

Vid lunchtid i måndags hade 1 965 av riksdagskandidaterna svarat – 1 644 svarar ja (83,7 proc.) och 321 svarar nej (16,3 proc.) till skärpta regler och tillsyn för alkoholreklam. Totalt hade 3 213 kandidaterna ännu inte svarat.

– Det finns ett starkt stöd bland allmänheten för att skärpa reglerna kring alkoholreklam. I en undersökning från IQ svarade 44 procent att de är positiva till ett totalförbud mot alkoholreklam, så att även ansvariga ministrar som Barn- och äldreminister Maria Larsson och Konsumentminister Birgitta Ohlsson är för en skärpning ser jag som väldigt positivt, säger Anna Carlstedt.

• Det finns 29 valkretsar för de sju partierna, alltså totalt 203 valsedlar. På drygt hälften (103 av valsedlarna) har toppnamnen svarat. Flest toppnamn som svarat har Vänsterpartiet (24 av 29), minst svarande har Moderaterna (7 av 29 toppnamn).
Här går det se hur olika kandidater svarat.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser