Krafttag mot hot i domstolar

Regeringen vill ta krafttag mot hot och ordningsstörningar i domstolar. Bland annat utreda förbud mot västar med symboler och mobiltelefoner i rättssalar.

– Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.

Det förekommer att vittnen och brottsoffer trakasseras och hotas när de ska berätta i domstolen, vilket gjort att några avstår eller tagit tillbaka vittnesmål.

Inom kort tillsätter regeringen en utredning för att se hur regler kring ordning och säkerhet i domstolar kan förbättras.

Bland annat överväga förbud mot symboler på kläder som kan upplevas som hot (ex. mc-västar), reglera användning av elektronisk utrustning (såsom kamera och mobiltelefon) under rättegång.

Tidigare har obligatoriska säkerhetskontroller med bland annat säkerhetsvakter och metallbåge för inpasserande införts vid sex domstolar. Säkerheten har därefter förbättrats och flera vapen beslagtagits av besökare.

Annonser