Cannabis ger sämre skolresultat

0-aniweed_miniFöljerna av regelbundet cannabisrökande i unga år är betydande. Det minskar möjligheten att klara skolan och ökar risken för senare självmordsförsök, visar en stor studie i Australien och Nya Zeeland.

Studien bygger på över 3 700 personer som i omfattande longitudinella undersökningar följts från 17 års ålder till 30-årsåldern. Sambanden var tydliga, ju mer cannabis desto större risker.

Av de ungdomar som dagligen rökte cannabis gick 63-62 procent färre ut gymnasiet respektive inte tog högskoleexamen jämfört med de som aldrig använt drogen.

Risken att senare utveckla missbruk av andra slags droger var åtta gånger vanligare bland dagliga cannabisrökarna. Och självmordsförsöken var nära sju gånger vanligare senare i livet i den gruppen.

De tankvärda resultaten har även korrelerats utifrån andra faktorer som kön, socioekonomi, etnicitet, psykisk sjukdom och missbruk av andra droger.

Studien presenteras i septembernumret av The Lancet och refereras i svenska Läkartidningen.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har fyra delstater hittills legaliserat drogen för nöjesbruk och 30-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag.

Samtidigt varnar forskning för allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga. /•Ny WHO-rapport om drogen.

(mer…)

Läs mer

Annonser