”Screening av lungcancer räddar liv”

Tobaksrökare borde lungröntgas för att tidigt upptäcka lungcancer. En sådan screening har minskat dödsfallen i sjukdomen i USA med en femtedel. Utred möjligheten att screena även i Sverige och rädda 400-500 liv, föreslår läkare och patientförening.

Nära tio svenskar dör varje dag i lungcancer, den cancerform som tar flest liv. Det finns inte någon bra behandling av sjukdomen idag, men genom att göra massundersökning och lungröntga riskgrupper som rökare och tidigare rökare skulle tumörer kunna upptäckas i tidigt skede och patienter botas. Och uppåt 500 liv kunna räddas varje år.

Det menar två läkare i Svensk onkologisk förening och två representanter för patientföreningen Lungcancerförbundet Stödet i en debattartikel på DN Debatt. ”Ett totalt rökstopp i samhället skulle givetvis rädda fler liv. Men en kallelse till röntgen av lungorna skulle även stimulera fler att sluta röka”, skriver de.

En amerikansk studie har gett goda resultat och det finns ny teknik för att framgångsrikt screena och tidigt upptäcka tendens till lungcancer.

Men datortomografi som föresås att användas ger dock förhållandevis mycket strålning och Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare varnat för överanvändning och att nytta måste vägas mot nackdelar.

– Man måste hela tiden göra en bedömning. Vad blir nyttan av den här undersökningen jämfört med riskerna som strålningen medför?, säger Anders Frank på SSM till Sveriges Radio.

Socialstyrelsens är den myndighet som beslutar om nya behandlingsmetoder och om screening av rökare och andra bör övervägas. Artikelförfattarna uppmanar Socialstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa screening av lungcancer i landet.

Myndigheten uppger att man välkomnar debatt, följer frågan och inväntar mer kunskap, bland annat en stor europeisk studie som blir klar nästa år. Då kan Socialstyrelsen påbörja en bedömning, uppger Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsen till TT.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser