Mer samarbete – mindre krångel, AF

Arbetsförmedlingens nya riktlinjer gör det svårt för ideella aktörer. Vi borde samarbeta istället, skriver Drugnews krönikör Kim Björck.

Så här skriver arbetsförmedlingen på sin hemsida under rubriken ”Samverkan ger framtidshopp”:

 ”Nu utvecklas arbetet med sociala insatsgrupper och sprids till flera orter på regeringens initiativ. En satsning som ska ge utsatta ungdomar en möjlighet till ett bättre liv och dessutom sparar miljoner åt samhället på lång sikt.”

Och vidare: ”Målet med sociala insatsgrupper är att motverka att ungdomar rekryteras till kriminalitet och hjälpa brottsbenägna individer att bryta en negativ spiral. Det handlar om tidiga och tydliga insatser. För att lyckas med uppgiften behöver flera olika myndigheter och aktörer samarbeta och bidra med sin verksamhet utifrån individens specifika behov.”

Det är ju fantastiskt! Eller?
Arbetsförmedlingen förnyas samtidigt som Sverige går mot ett nyval, detta innebär att nya regler och riktningar kommer att tas fram för att förbättra deras verksamhet. I nuläget vill de lägga större fokus på sociala insatser och de vill förbättra samarbetet med ideella aktörer.

Ett av förslagen som redan gått igenom är att höja löner hos lönebidragsanställda, men sänka lönebidragsprocenten. Detta skapar problem hos ideella aktörer som vill satsa på ny arbetskraft eller styre för att förbättra deras arbete, för och tillsammans med samhället.

Jag har pratat med många oroliga eldsjälar som hamnar i en utsatt situation av detta förslag.

Det kan handla om att ny arbetskraft behöver komma in, men ekonomin finns inte för att stödja detta eller att arbetskraft som verkligen behövs försvinner. Flera föreningar har varit tvungna att säga upp sina anställda eller sänka lönerna för att ha råd att ha kvar dem när lönebidragsprocenten sänks. Bland dessa finns föreningar eller organisationer som arbetar med att arbetsträna sina anställda eller ungdomar som har varit ute på glid och behöver en andra chans.

Jag tycker att förslaget är både bra och dåligt. Självklart förespråkar jag att lönebidragsanställda ska få högre lön för att motivera deras arbete och procenten bör vara något som sänks för varje år som går hos de som utvecklas. Men jag ser också en stor nackdel i förslaget att helt sänka procenten.

Att ideella aktörer eller föreningar som ändå arbetar med att hjälpa ungdomar eller arbetsträna de som farit illa ska behöva säga upp anställningar för att det inte finns ett ekonomiskt stöd för detta förslag.
Det tycker jag är bedrövligt.

Utifrån arbetsförmedlingens beskrivning ovan finns det många verksamheter som är villiga att hjälpa till för ungdomens skull. Jag tror snarare på att en satsning om mer samarbeten mellan olika aktörer skulle hjälpa fler ungdomar än vi gör just nu.

Jag tycker att fler myndigheter och ideella aktörer borde samarbeta, vi har samma mål med vårt arbete, vi utför det bara på helt olika sätt.

Annonser