Färre får tvångsvård i Stockholm

| UPPDAT | Missbrukare i Göteborg beviljas tvångsvård enligt LVM tre gånger så ofta som i Stockholm. Två systrar berättar för DN om hur de förgäves kämpat för att deras alkoholiserade mor ska få hjälp.

Systrarna har levt med missbruk sedan de var små och har länge försökt få hjälp för modern som nu har fått skrumplever och är döende.

Men kvinnan förnekar sina alkoholproblem, socialtjänsten har skjutit på ingripande och krävt läkarintyg. Polisen säger ”ring ambulans” som svarar att de inte tar med någon mot sin vilja. Kommunen har länge vägrat tvångsvård.
– De har hennes journaler, de vet att hon är dödssjuk, LVM-vård kostar pengar, jag är övertygad om att det handlar om pengar, säger ena dottern.

Systrarna har fastnat i ett moment 22. Samhället har kapitulerat, konstaterar Dagens Nyheter.

Olika kommuner gör olika bedömningar. År 2013 beviljades tre gånger så ofta tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) i Göteborg jämfört med Stockholm. Antalet vårddygn var då 6 593 i Stockholm stad och 17 068 i Göteborg, som har hälften så många invånare.

Jag har ingen uppfattning om varför Stockholm och Göteborg arbetar så olika. Det viktiga för oss nu är att vi får det resultat vi vill ha av insatserna, säger Ewa Larsson (MP), vikarierande socialborgarråd i Stockholm, till DN.

De senaste åren har cirka 150 personer om året fått vård enligt LVM i Stockholms län, men kring 1990 var det nära 600 personer som fick insatsen beviljad. Vårddygnen minskade under 1990-talet i många kommuner, till stor del på grund av ekonomiska skäl. LVM är dyrare än öppen frivillig vård.

Socialtjänsten har möjlighet att ingripa utan läkarintyg med stöd av LVM och göra en bedömning i varje fall, även om personer förnekar missbruket. Enligt Socialstyrelsen prövar kommuner ofta frivillig vård först.

Nya rödgröna majoriteten i Stockholm uppger att den satsat extra resurser mot missbruksproblem. Bland annat flera miljoner extra till missbruksvård och till socialsekreterare för mer tid att göra bedömningar om exempelvis stöd till missbrukare. Effekten av beviljade insatser och hur många LVM-anmälningar som leder till tvångsvård ska följas upp, enligt socialborgarrådet Ewa Larsson.

Göteborgs kommun följer regelbundet Socialstyrelsens jämförelser mellan storstädernas satsningar på LVM. Kostnaden på missbruksvård är fyra gånger högre per invånare i Göteborg än i Stockholm, och dubbel högre än i Malmö.
Vi har tydliga riktlinjer: där frivillig vård inte räcker till använder vi LVM-insatser stipulerade i lagstiftningen, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i Västra Hisingens stadsdelsnämnd, till DN.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjuka personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin ska utredas, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin stärkas,  uppmanar riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande maj 2019.

Läs mer

Annonser