KSAN: polisjakt på unga tjejer fel

För att tidigare hitta unga tjejer som missbrukar planerar polisen ett nationellt projekt. Men kvinnoorganisationen KSAN varnar för att det kan bli inhuman polisjakt då kommunerna ofta inte har vård att erbjuda.

I enkäter på Maria ungdom framgår att flickors narkotikaanvändning är nästan lika hög som jämnåriga killar. Men i polisens ärende i Stockholms län över narkotikabrott är knappt var femte flicka.

Nyligen upptäcktes en flicka född på 1990-talet med heroin i två små påsar. Fördomar och gamla värderingar gör att polisen är sämre på att hitta flickor och får hjälp sent.

– Konsekvensen är ju att vi får en grupp personer som faktiskt behöver hjälp som vi inte riktigt når. De tjejer som vi träffar på tar tyngre droger, en del har tagit överdoser och en del finns inte med oss längre, säger Annika Ljung, tillförordnad gruppchef för polisens narkotikasektion i region Stockholm city, till SR P4 Stockholm.

För att tidigare upptäcka och ingripa mot flickor under 18 år som missbrukar och erbjuda dem vård, så inleder i år polisen nationella projektet ”Träffa rätt – jämställ narkotikspan”. Stockholms län blir först ut i polissatsningen.

Erfarenhet från exempelvis socialtjänst, åklagare och unga tjejer ska samlas in om varför samhället inte såg de unga.

Leena Haraké, KSAN
Leena Haraké, KSAN

Men satsningen bemöts med även med kritik.
– Att starta nationell polisjakt på unga flickor är inte bästa metoden att upptäcka och hjälpa dem med missbruksproblem. Det kan bli kontraproduktivt och samtidigt har kommunerna ingen vård att erbjuda flickorna, säger kanslichef Leena Haraké på Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol-och narkotikafrågor (KSAN), till Drugnews.

Hon pekar på att flera studier konstaterat att kvalitet och tillgänglighet till missbruksvård skiljer mellan kommuner. Och unga flickor och pojkar i riskzonen har olika behov av samtal och behandling.

En uppföljning av nära 180 tonåringar som fått hjälp på Maria Ungdom visade att 147 av dem missbrukade fem år senare. De flesta var flickor, enligt Haraké.

Kommunerna har ofta mer vana att hjälpa pojkar än flickor, som kan behöva mer individuellt anpassad behandling. Depression och ångest kan hänga ihop med ett påbörjat missbruk, droger kan vara en slags självmedicinering. Och ofta finns föräldrar med egna beroendeproblem där hemma.

– Att jaga någon som lider av psykisk ohälsa med polis ter sig inhumant. Istället är det skolor, socialtjänst och andra vuxna som bör vara uppmärksamma. Vi vill ju inte att de ska missbruka. Men behandlingen måste utformas utifrån unga flickornas behov, säger Leena Haraké.

Hon delar gärna med sig av KSANs kunskaper och erfarenheter om tidigt drogförebyggande arbete utifrån ett tjejperspektiv.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD, rättighet…

…eller en ynnest? Privat – offentlig, Frihet – tvång, Drogfrihet – underhållsbehandling? Minska skador – väg ur missbruk?


(mer…)

Läs mer

Annonser