42 drogämnen klassade

I fredags 16 januari trädde tidigare beslutad klassning i kraft av elva nya ämnen som narkotika och 31 ämnen som hälsofarliga varor.

Efter utredning och förslag av Folkhälsomyndigheten, så beslutade regeringen i december att klassa drogerna, som Drugnews tidigare rapporterat. Flera av dem används som rusmedel och saluförs via internet.

Narkotikaklassningen gäller de centralstimulerande ämnena alfa-PBP, 4F-alfa-PVP, 3,4-diklorometylfendiat, 4,4’-dimetylaminorex, p-MePPP och pentylon, de smärtstillande ämnena 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP samt hallucinogenerna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe.

Ingen av ämnena används för mediciner och placerades därför in på läkemedelsverkets förteckning över narkotika (LVFS 2014:11).

Dessutom 31 andra ämnen klassas som hälsofarlig vara, inklusive 24 syntetiska cannabinoider, varav någon förekommit i fruktade rökmixen spice, som lett till några dödsfall.

Det innebär att förbud för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, gäller för de klassade substanserna.

Annonser