Dolt cancerämne i e-ciggen

|UPPDAT| Ännu en studie varnar för cancerframkallande substanser i rökning av elektroniska cigaretter. En ”dold” fraktion av formalaldehyd har hittats av amerikanska forskare. /OBS! Forskarna backar nu från sin studie i NEJM!

• Obs! Forskarna backar nu från delar av sin studie, ”Gutfeld: New e-cig study goes up in smoke” i FoxNews och Reuters.

Det är kemisten David Peyton och kolleger vid Portland State University i USA som hittat en ”dold” fraktion av det cancerframkallande ämnet formalaldehyd i ångan som inandas av e-cigarettrökare.

Formalaldehyd bildas vid reaktion med glycerol och propylenglykol, framgår av forskarnas resultat som redovisas i ett kortare brev i tidskriften New England Journal o Medicin.

Enligt forskarna kan intaget av formalaldehyd bli betydligt större än från vanliga cigaretter.
Det finns flera andra cancerframkallande ämnen i vanliga cigaretter. Men våra fynd visar att ingen kan betrakta e-cigaretter som helt ofarliga, skriver David Peyton i mejl till Dagens Medicin.

Även japanska forskare har tidigare funnit att några e-cigaretter kan innehålla uppåt tio gånger mer cancerframkallande ämnen än i vanliga cigaretter. Detta efter analyserat ångan som dras ner i lungorna.

Nya trenden med “rökfria” e-cigaretter – med flera olika smaker och vätskor – har framhållits som säkrare och mindre riskabla för hälsan. Men flera reser invändningar: WHO vill se tuffare regler för e-cigaretter och rökning inomhus, reklam och försäljning till unga förbjuds. EU:s tobaksdirektiv ställer minimikrav, men låter ännu medlemsländerna avgöra om hur e-cigaretter regleras.

Svenska Läkemedelsverket har försökt begränsa e-cigaretter genom att driva på för att de bör regleras som läkemedel.

• Fotnot: ”Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols”

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser