Neutrala tobakspaket i Storbritannien

B1405-UKFlag1LONDON Engelska parlamentet kan rösta om neutrala cigarettpaket med varningsbilder redan före valet i maj. Därmed är det troligt att Storbritannien följer Australien och stoppar möjligheten att marknadsföra tobak med förpackningen.

Folkhälsominister Jane Ellison (konservativ) meddelade i en debatt i parlamentet i onsdags att ett lagförslag om neutrala cigarettpaket kommer att läggas fram inför parlamentet redan före valet 7 maj.

Jane Ellison, folkhälsominister
Jane Ellison,

– Rökning är fortfarande en av våra största folkhälsoutmaningar och viktig orsak till cancer, hjärt- och lungsjukdomar. Nära 80 000 personer dör varje år bara i England till följd av rökning och utgör enorma påfrestningar för vården, sade hon och menar att lagförslaget är berättigat.

Ett förslag var på väg redan 2013, men stoppades då. Delvis på grund av oenighet i den konservativa parlamentsgruppen, men förslaget möttes också av intensiv lobbying från tobaksindustrin, skriver The Guardian.

I vårens omröstning kommer det att vara fri omröstning för parlamentsledamöterna, så de mer liberterianska ledamöterna från det konservativa Tory kan rösta emot. Det är dock troligt att förslaget går igenom, eftersom det också har stöd av Labour som kritiserar regeringen för att förslaget har dröjt.

Det långtgående förslaget att bara tillåta varningsbilder på 65 procent av paketens yta och varunamnet utan logga på neutral botten har utretts i omgångar. Senast av respekterade barnläkaren och forskaren Cyril Chantler som presenterade sin rapport våren 2014. Han gick igenom flera studier och fann att standardiserade paket är mindre lockande, leder till mindre rökning och att färre barn börjar röka, rapporterar Tobaksfakta.

Folkhälsominister Ellison menar att förslaget om neutrala paket är ett väl avvägd och berättigat svar på de hälsorisker som hör samman med rökning.
Förslaget verkar också vara populärt hos väljarna. Enligt en opinionsundersökning som beställts av Cancer research UK ställer sig över 70 procent av befolkningen bakom förslaget.

Antas det i vår, så kommer det att gälla hela Storbritannien, men formellt ska Skottland, Wales och Nordirland godkänna en ny lag som skulle kunna börja gälla från 2016.

Australien införde för ett par år sedan neutrala cigarettförpackningar. Några tobaksproducerande länder har stämt landet inför Världshandelsorganisationen WTO och menar att regleringen inte är förenlig med internationella handelsavtal. Ärendet avgöras tidigast 2016.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser