Förslag: snusets smak blir hemlig

EU:s tobaksdirektiv ska bli svensk lag. Snuset undantas från förbudet i unionen och får smaksättas, men regeringens utredare menar att smaken inte får anges på dosan.

Efter intensiv lobbying om tobaksdirektivet, som har antagits i EU, så räddades svenska snuset, men får inte säljas i övriga unionen. Men förpackningar av snus och annan tobak får framöver inte hänvisa till smak och doft.

För röktobak ska extra tillsatser fasas ut, som exempelvis lakrits och mentol, medan Sverige får bestämma snusets smaksättning. Utredaren Göran Lundahl – som i onsdags lämnade delbetänkande till regeringen om nationellt genomförande av tobaksdirektivet – har tolkat att även om snus får vara kvar i Sverige, så får inte smaken anges på dosan.

Nu oroas snustillverkare över hur de nära en miljon snusarna i landet ska kunna veta vilka smaker de kan välja mellan om de inte får anges på dosan. Swedish Match anser att förslaget går emot kundens rätt till upplysning och information.

Göran Lundahl
Göran Lundahl

Utredaren tycker det är en struntfråga.
– Det här är en skitfråga. Det är ett förbud mot att på förpackningen ange smak. Men det finns inget förbud i direktivet mot att i samband med försäljningen, till exempel på hyllan, skriva att det handlar om snus med lingonsmak, säger Göran Lundahl till TT.

 

Men Eu-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) och Carl Schlyter (MP), numer riksdagsledamot, som båda var med vid förhandlingarna om direktivet, menar idag att det var ett misstag som inte hann rättas till. De råder båda att ändå ange smaken på doserna, risken är liten att EU skulle invända, säger de till SR Ekot.

Andra ändringar i tobaksdirektivet är att varningstext- och bild ska täcka 65 procent av tobaksförpackningar. Utredaren anser det genomförbart utan att ändra grundlagen, som några politiker har påstått behövs.

En knepig fråga är hur e-cigaretter med nikotin ska betraktas – som läkemedel eller tobak? I Sverige driver läkemedelsverket process mot e-cigarettföretag som sålt oreglerat och kammarrätten har ännu inte avgjort frågan. Utredaren avvaktar den domen.

Göran Lundahl ska även överväga om användning av andra tobaksrelaterade produkter för rökning (ex e-cigaretter och örtprodukter) ska begränsas på allmän plats där rökförbud för vanliga cigaretter gäller. Och även utreda om särskild tillståndsplikt ska införas för att få sälja tobak och hur en nationell bekämpning av illegal tobakshandel (ex. spårning av smuggelcigaretter) kan införas utifrån ett WHO-protokoll.

A Non Smoking Generation välkomnar utredarens skärpta hälsovarningar på tobakspaket och säljförbud för smaksättning av cigaretter och rulltobak. Men stiftelsen är kritisk till att utredningen anser att snus får ha vilken smak som helst.
– Eftersom forskningen visar att snus är en viktig riskfaktor för framtida rökning är det olyckligt att det görs ett undantag för smaksatt snus. Det är viktigt att vi tänker på hur tobaksindustrin vill locka till sig nya konsumenter, säger styrelseordförande Ann-Therése Enarsson.

Utredarens slutbetänkande väntas i september. Senast 20 maj 2016 ska EU:s tobaksdirektiv vara implementerat i svensk lag.

• Fotnot: Delbetänkandet Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet”, SOU 2015:6 (pdf-fil, 246 sidor).

Annonser