Elevhälsan viktig om missbruk i familj

Skolsköterskor och kuratorer är de som unga helst vänder sig till för stöd och råd om missbruk i familjen. Elevhälsan är tema under nationella kampanjveckan Spela Roll – om barn som påverkas negativt av vuxnas alkohol- och drogvanor.

Enligt en telefefonenkät av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ifjol med cirka 1 000 skolelever, födda 1996 och 1998, uppgav 37 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna att de helst vill prata med skolsköterska eller kurator om känsliga ämnen som missbruk i familjen. Kompis eller annat stöd kom lägre.

Däremot föredrog de tillfrågade tonåringarna främst internet för att söka information om problem med missbruk i familjen (34 procent både flickor/pojkar, undersökningen, pdf-fil).

Anna Raninen
Anna Raninen

– Det visar att unga vill ha någon att prata med ibland, internet ersätter inte det. Och elevhälsan behövs och behöver värnas och få veta att unga har stort förtroende för den, säger Anna Raninen, avdelningschef på CAN, till Drugnews.

CAN är samordnare för flera lokala aktiviteter runt landet årets uppmärksamhetsvecka om hur barn och unga påverkas negativt av vuxna i sin närhet som missbrukar.

Exempelvis inbjuds idag barnhälsopersonal till seminariet ”Barnen litar på er”. Du spelar roll!” på Karolinska institutet. I Danderyd besöker under veckan fältassistenter och stiftelsen Trygga barnen alla sjundeklassare och visar filmen ”Isblomman”. På Missionskyrkan i Ockelbo föreläses ikväll om familj och missbruk och i Skövde föreläser författaren Hillevi Wahl. I Sundsvall redovisas kartläggning om barn till föräldrar i beroendevården. Med mera.

D311-SpelaRoll-kampanj1Information skickas även till elevhälsan på alla högstadieskolor. Tidigare studier visar att skolan är viktig arena att upptäcka unga som växer upp i familjer där förälder dricker för mycket. Skolor med policy och handlingsplan är mer framgångsrika och hjälper fler utsatta barn.

• Antalet barn som beräknas växa upp i misbrukarfamiljer anges lite olika. Minst 100 000 unga berörs utifrån en CAN-studie ifjol.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser