Ny studie punkterar vin som hälsokur

LONDON Fler studier ifrågasätter att alkohol har positiva hälsoeffekter. En ny brittisk studie motsäger att det skulle vara nyttigt med ett glas vin eller två.

I studien som publiceras i British Medical Journal undersöktes 50 000 britter som var över 50 år. När forskarna rensat bort annan livstilspåverkan och tidigare alkoholberoende, så blev slutsatsen att andra hälsostudier överdrivit positiva hälsoeffekter av ett glas.

Forskarna fann en liten hälsovinst för kvinnor över 65 år, men den skulle kunna förklaras av andra faktorer än alkohol. För äldre män som oftare får hjärtproblem och kanske skulle kunna ha mer nytta av vin, hittades inga hälsovinster.

Det är alltså tveksamt om måttligt med alkohol verkligen är nyttigt ur hälsosynpunkt.

Sven Andréasson
Sven Andréasson

– Studien bekräftar ytterligare den skepsis som har börjat växa sig allt starkare mot det tidigare budskapet att det var nyttigt att dricka måttliga mängder alkohol. Vi menar fortfarande inte att det är särskilt skadligt att göra det, men nyttan lyser med sin frånvaro ju bättre studierna görs, säger professorn och alkoholläkaren Sven Andréasson i en kommentar till SVT Rapport.

Samma slutsats som den brittiska studien drog han och en grupp internationella forskare i höstas efter att ha granskat över 100 vetenskapliga artiklar som ofta funnit att ett glas vin har hälsosamma effekter. Men studierna saknar ofta en kontrollgrupp och ofta finns tidigare alkoholister med i den nyktra gruppen, vilket förvränger resultaten. Och då blev det svårare att hitta positiva hälsovinster av alkoholen.

– Man kan slås av att man inte anlagt samma kritiska blick på den här typen av forskning som man gör på det mesta annat. Det är lite önsketänkande, säger Sven Andréasson till SVT.

Fotnot: Den nya brittiska studien publiceras i BMJ (betalartikel).

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser