Skolelever dopade med adhd-medicin

Förskrivningen av adhd-läkemedel har femdubblats på åtta år. Nu kommer signaler om att även elever utan diagnos börjat ta medicinen inför prov.

Svenska Dagbladet har talat med flera elever som börjat dopa sig med den narkotikaklassade medicinen för att försöka förbättra studieresultat.

Åsö grundskola på Södermalm17-årige Peter tog dubbla maxdosen av Concerta före lektionen. Idén fick han via internet. En kompis hade sparat av sin egen medicin och sålde en burk.
– Jag gör det inte till vardags, men inför större prov är det skönt att kunna koncentrera sig, säger han till SvD.

16-åriga Amanda testade Ritalin inför nationella proven i nian för att försöka koncentrera sig mer. Hon överdoserade som mest med hela 250 milligram.

– Det kändes som att en kniv högg mig i bröstet varje gång jag andades. Jag låg i sängen och trodde att jag skulle dö, säger hon.

Metylfenidat – den aktiva centralstimulerande substansen i bl a Concerta och Ritalin – kan vara beroendeframkallande och är klassad i samma grupp som kokain och amfetamin.

Läkemedlen är avsedda för patienter diagnostiserade med neuropsykiatriska funktionshindret adhd för att kunna koncentrera sig, orka med skolarbete och vardag. Men att inta medicinen utan läkarrådgivning och i högre doser kan vara riskabelt för hjärt- och kärlfunktion och påverkar blodtrycket.

I USA där förskrivningen är omfattande, är läckaget till andra ungdomar som ”study drugs” utbrett. På ett amerikanskt universitet hade omkring en tredjedel av studenterna använt adhd-läkemedel för att prestera mer, enligt en undersökning.

I Sverige har tidigare amfetaminliknande preparat använts i studiesyfte. Hur vanligt det är idag är okänt, men elevorganisationer känner till att det talas om det både bland högskole- och gymnasielever.

Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges Elevkårer, är orolig.
– Vi har ett samhälle som blir mer och mer prestationsinriktat och då blir det mer prat om olika hjälpmedel för att ta sig fram, säger han.

Socialstyrelsen tror att ökad tillgång till adhd-läkemedlen kan innebära att fler medicinerar i studiesyfte.
– Det förekom säkert också när det var en låg förskrivning, men vid en högre förskrivning ökar väl möjligheterna till att också detta sker i större utsträckning, säger utredaren Peter Salmi till SvD.

Annonser