Behandlingshem mister tillståndet

Obefintlig behandling, outbildad personal, fara för klienters ”liv, hälsa och säkerhet”. Nu återkallar Inspektionen för vård och omsorg tillståndet för ett behandlingshem i Småland. Ägaren avser överklaga beslutet.

Det handlar om Ekängens HVB och halvvägshus AB i Virserum som tagit emot personer 18-50 år med psykiatriska problem och missbruk. Hemmet har fått upprepad kritik tidigare, men nu bedömer IVO att missförhållandena är mycket allvarliga.

– Vi ser mycket allvarligt på situationen och bedömer att det finns fara för klienternas liv, hälsa och säkerhet, säger Birgitta Hagström, avdelningschef för IVO avdelning sydöst, till Drugnews.

I beslutsunderlaget nämns brister i ledning, styrning och kompetens. Men även om personalbrist och att behandlingsinsatser saknas. Klagomål har framförts från placerande kommuner och klienter själva om droger på behandlingshemmet, brister i dokumentation och läkemedelshantering. Konflikter har funnits mellan ledning och personal.

En konsultläkare beskriver i början av året situationen som kaosartad och att några klienter är på gränsen till psykos. En oanmäld IVO-inspektion gjordes i mitten av februari och personal intervjuades. Då fanns ett 20-tal klienter på hemmet.

Även tidigare har behandlingshemmet fått kritik, gjort förbättringar, men brister åter hittats efter en tid.
– Vi anser inte det finns förutsättningar för Ekängen att rättas upp igen och återkallar därför tillståndet, säger Birgitta Hagström vid IVO.

Tillståndet dras omedelbart in, verksamheten ska vara avvecklad senast 6 mars.

På behandlingshemmets hemsida skriver ledningen att beskedet har tagits emot med ”bestörtning”. Till Drugnews säger ägaren att ”vi beklagar beslutet, det kommer överklagas nästa vecka”, men vill i övrigt inte kommentera.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjuka personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin ska utredas, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin stärkas,  uppmanar riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande maj 2019.

Läs mer

Annonser