Spanien: fler börjar med cannabis än tobak

MADRID Antalet spanjorer som började använda cannabis 2013 var fler än de som började röka tobak, enligt en ny rapport från spanska hälsodepartementet.

Totalt började omkring 169 000 personer med cannabis, jämfört med 142 000 personer som började röka vanlig tobak. Mer än en tredjedel av dem (36 procent) var bara mellan 15 och 17 år, rapporterar AFP.

Enligt rapporten svarade 9,2 procent av spanjorer mellan 15 och 64 år att de rökt cannabis senaste året, en liten minskning (9,6 procent) från året före. Men andelen som röker drogen dagligen har ökat från 1,7 till 1,9 procent.

– Statistiken bekräftar ökningen av det problematiska konsumtionsmönstret av drogen, säger Francisco Babin, chef för regeringens nationella narkotikaplan, i ett uttalande.

Över 700 000 spanjorer i åldersgruppen 15 till 64 år har nu ett ”problematiskt bruk” av cannabis, enligt studien.

Drogsamordnaren Francisco Babin sade till Euronews 2013: ”I Spanien är det inget brott att använda narkotika, och vi är stolta över det”.

Spaniens närhet till Marocko, en av världens största cannabisproducenter, uppges som en förklaring till den utbredda användningen. Spanien är även inkörsport av cannabis till Europa, sedan juni 2013 har spanska myndigheter beslagtagit över 100 ton hasch.

Annonser