”Begränsa vinstuttag i missbruksvården”

Regeringen och vänstern vill starkt begränsa vinster i välfärden på fler områden, såsom missbruksvården och personliga assistenter. Det framgår av de direktiv som utredaren Ilmar Reepalu får idag, torsdag.

På torsdag presenteras direktiven till utredningen om att med nya regler begränsa vinster i skattefinansierade välfärden. Men utöver vården, skolan och omsorgen kommer utredningen även se över hur vinstuttag kan begränsas i missbruksvården såsom HVB-hem, personliga assistenter och tillfälliga asylboenden.

Det skriver ansvarig minister Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V) på DN-debatt.
De regler som föreslås behöver inte se likadana ut för alla delar av välfärden, men syftet är gemensamt: offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de uppstått”, skriver de.

Det blir förre socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Repaluu i Malmö som får utredningsuppdraget som ska redovisas redan hösten 2016, för att kunna genomföras året därpå.

Frågan är dock hur det ska kunna genomföras då oppositionen har invändningar mot att begränsa verksamheternas ekonomi. ”Ren och skär statssocialism”, säger Annie Lööf (C) till SvD om förslaget. ”Valfrihet som i DDR”, anser Vårdföretagarna om vinstutredningen.

”Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”, Dir. 2015:22 (pdf-fil, 25 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD, rättighet…

…eller en ynnest? Privat – offentlig, Frihet – tvång, Drogfrihet – underhållsbehandling? Minska skador – väg ur missbruk?


(mer…)

Läs mer

Annonser