Alkoholattityder följer konsumtion

Svenskarna har idag en mer negativ syn på berusning i offentliga sammanhang, men har blivit mer liberala till vardagsdrickande. Det visar IQ:s nya rapport om svenskarnas dryckesvanor.

Det finns en stark koppling mellan attityder, konsumtion och dryckeskultur. Totalkonsumtionen har minskat efter toppåret 2004, men en liten uppgång skedde 2013. Frågan om det var tillfälligt.

Systembolagets dotterbolag IQ har följt dryckestrender sedan 2010 genom intervjuer med personer 16 år och äldre. Senaste rapporten IQ:s Alkoholindex för 2014 presenteras nu.

Tre trender framträder:
Det har blivit mindre socialt accepterat att bli berusad på krogen och officiella fester, men en mer flytande inställning till att berusa sig i privata sammanhang. Tredje spaningen är att vardagsdrickande blivit mer accepterat senaste fem åren. Knappt var femte tycker idag det är fel att dricka några glas öl eller vin en vardag på restaurang.

Magnus Jägerskog, IQ
Magnus Jägerskog, IQ

– Vår syn på alkohol och alkoholkonsumtion har förändrats, det blir allt mindre socialt accepterat att bli full på exempelvis firmafesten samtidigt som alkohol blivit ett naturligt inslag i allt fler sammanhang. Faran med att se alkohol som vilken vara som helst är att vi glömmer bort de negativa konsekvenserna, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ, i en kommentar.

Samtidigt svarar färre än tidigare att det är okey att ge alkohol i present till någon man inte känner så väl och färre gillar att det säljs alkohol till publiken på större sportarrangemang.

I några tilläggsfrågor om ”alkoholfria” områden kan en lite mer tillåtande syn skönjas. Något fler än tidigare tycker det är ok att köra bil när man druckit ett glas vin eller öl, bjuda familjens unga på alkohol vid enstaka tillfällen och skåla på arbetstid med mousserande vin.

Men att som gravid dricka något glas alkohol är det ännu fler som tycker är fel än tidigare.

D348-IQAlkoindex14Undersökningen IQ:s Alkoholindex 2014 (pdf-fil, 16 sidor). Rapporten bygger på totalt cirka 10 000 svar åren 2010-2014, gjorda via telefonintervjuer av Novus.

Annonser