Högre gatupriser för cannabis

Gatupriset för cannabis har stigit senare år, medan det för ”tyngre” narkotika som heroin och amfetamin mer än halverats på två decennier, enligt CAN-rapport.

Det framgår av en rapport (pdf-fil, 42 sidor) från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som samlat in narkotikapriser på illegala marknaden sedan 1988 med hjälp av polisrapportörer i varje län.

Gatupriserna för cannabis har efter att först minskat senaste åren ökat igen med cirka 50 procent för marijuana och 25 procent för hasch till ungefär 120 kronor respektive 100 kronor per gram.

Ulf Guttormsson, CAN
Ulf Guttormsson, CAN

– Vad prisökningen beror på är lite oklart. Det kan bero på ökad efterfrågan, särskilt av marijuana som har högre THC-halter (rushalt) än tidigare. Även om det odlas mer i landet, så har Sverige inte blivit självförsörjande på cannabis, som det ibland påstås, säger utredaren Ulf Guttormsson på CAN till Drugnews.

De höjda priserna kan även bero på högre kostnader i tillverkarnas produktions- och distributionsled. Eller att rättsliga myndigheter gör fler beslag. Både polis och tull gör beslag av cannabis och ungdomar åker fortfarande över till Christiania och handlar, vilket talar emot ”självförsörjning”.

Cannabis har ökat något, exempelvis bland gymnasiepojkar enligt CAN:s skolenkäter, men Sverige ligger lågt vid internationella jämförelser av hur många unga som prövat. Guttormsson tror att storkonsumenter av cannabis mer är blandmissbrukare som i mindre utsträckning svarar på enkäter.

B1382-CannabisRuda1
Avslöjad cannabisodling i Högsby kommun 2013. Foto: Polisen

Marijuana och hasch är de mest vanliga illegala droger i landet, medan amfetamin är den tredje mest spridda. Amfetamin kostade bara en tredjedel ifjol (cirka 250 kronor per gram) mot i slutet av 1980-talet i justerat prisindex. Kokain finns numer nästan i hela landet och priset har fallit mindre (ifjol cirka 900 kr/gr).

Även heroin har fallit i pris (1100 kr/gr), men är mindre vanlig drog idag, enligt polisens rapporter. Däremot har priskrig på heroin rasat i Stockholm och följts av flera överdoser och dödsfall.

Sedan millennieskiftet följer CAN även prisutvecklingen på växtdrogen khat, ecstasy, GHB och LSD. Priserna för de två första har sjunkit något under perioden, medan observationer av de övriga är färre och trenden därför mer osäker.

Ofta är narkotikapriser i Sydsverige lägre, men de geografiska skillnaderna ska inte överdrivas och trender är ganska likartade i landet, enligt rapporten.

Fotnot: CAN samlar inte in priser för näthandel av droger. Från i år måste inrapportering av uppgifter ändras då tidigare polismyndigheter har slagits ihop i omorganisationen.

Annonser