Mindre marijuana – bättre skolresultat

MAASTRICHT Utländska studenter som förbjöds handla cannabis på coffeshops i holländsk gränsstad lyckades markant bättre med studierna, särskilt i matematikbaserade prov, enligt forskare.

Studien kan ge nytt bränsle i internationella debatten om konsekvenser av legalisering av marijuana. Typ – om man vill lyckas med examensproven, särskilt när matte ingår, så rök inte på.

Coffeshop i Holland.
Coffeshop i Holland.

Mellan oktober 2011 och juni 2012 begränsades möjligheter för utlänningar att handla droger på tretton ”coffeshops” i Maastricht i södra Holland, nära Belgien och Tyskland. Detta för att försöka komma till rätta med den omfattande drogturismen från grannländerna till dessa butiker där vissa droger saluförs.

Två ekonomforskare vid universitet i Maastricht har nu sammanställt hur restriktionerna påverkade studieresultaten för lärosätets studenter. Flertalet är utlänningar och kunde inte lagligt köpa cannabis under perioden.

Över 54 000 kursbetyg och provresultat för drygt 4 300 studenter (både utlänningar och holländare) har gåtts igenom och resultatet är tydligt. Studenter som inte längre kunde köpa drogen uppnådde klart bättre studieresultat. När cannabisanvändning minskade ökade deras kognitiva förmåga (rusämnet THC stör denna), menar forskarna.

Effekterna är stora, genomgripande och statistiskt mycket signifikanta. Vi uppskattar att de studenter som inte längre fick köpa cannabis legalt hade fem procents större sannolikhet att klara kurserna, säger Olivier Marie, en av forskarna, till tidningen Observer.

Förbättringarna syntes särskilt bland yngre studenter, kvinnor och tidigare lågpresterande studenter, för de senare ökade sannolikheten att klara kurserna med 7,6 procent när tillång på cannabis minskade.

Forskarna fann också skillnader mellan olika kurser, större positiv effekt märktes i kurser som kräver mer numeriska och matematiska färdigheter.

Studien presenterades nyligen vid en konferens i Manchester. Läs mer i The Guardian och Independent.

Studien ‘High’ Achievers? Cannabis Access and Academic Performance” av Olivier Marie och Ulf Zölitz, (pdf-fil, 43 sidor). Av de 4 323 studenterna i studien, på The School of Business vid Maastricht universitet, kom 52 procent från Tyskland, 33 procent från Holland, 6 procent från Belgien, övriga andra länder – en tredjedel var kvinnor.

Annonser