Alkohol i film får unga att dricka mer

Ungdomar som ser filmer där det förekommer alkohol, dricker mer och har i större utsträckning alkoholrelaterade problem. Det visar en undersökning från universitetet i Bristol som publiceras i Pediatrics.

Forskarna från universitetet i Bristol i Storbritannien har analyserat data från mer än 5000 ungdomar i 15-årsålder. Resultaten av studien visar att det fanns ett direkt samband mellan sannolikheten för tonåringar dricker alkohol, berusningsdrickande och hur utsatt de har varit på alkohol i filmer.

Studien utgår från en undersökning som inleddes i början av 1990-talet, då kvinnor som väntade barn i Bristolområdet tillfrågades om de ville delta i ett forskningsprojekt. I samband med att barnen var i 15-års åldern fick de svarar på frågor om vilka filmer de sett av ett urval av populära filmer. Den tid som alkohol visades i varje film summerades för att indikera den totala exponeringen för alkoholscener.

De tonåringar som var mer vana att se alkoholkonsumtion i filmer hade 20 procents högre sannolikhet att ha provat alkohol och 80 procent högre sannolikhet för berusningsdrickande, jämfört med den grupp som sett minst alkoholscener. Forskarna har tagit hänsyn till andra faktorer som kan påverka,  bland annat föräldrarna alkoholkonsumtion.

I studien konstateras att exponering för alkoholanvändning i filmer är förknippad med högre risk för alkoholanvändning och alkoholrelaterade problem hos brittiska ungdomar. Forskarna menar att resultaten bör användas som grund för att se över vilka filmer som får vilka åldersgränser. Om alkoholanvändning var en faktor som gjorde att filmen kanske bara fick ses av vuxna, skulle det bidra till att minska exponeringen av alkohol i filmer för ungdomar.

• Länk till studien (pdf): Alcohol Use in Films and Adolescent Alcohol Use 

Annonser