”Släpp inte ut era barn i Valborg”

Valborgsmässoafton. Föräldrar oroliga att deras unga ska supa sig fulla. Myndigheter kampanjar mot langning, drogfria arrangemang ordnas. Drogsamordnaren Håkan Franssons råd är lite mer radikalt: ”Släpp inte ut dina barn ikväll”.

Inför Valborg, skolavslutningar och en del storhelger mobiliserar vuxenvärlden varje år för att förebygga tidiga alkoholdebuter, tonårsfyllor och faror i dess spår. Även om allt fler unga avstår alkohol helt, så finns problem kvar.

06flaskor1Polisen försöker stoppa de som langar till minderåriga. Men har svårt att få tag i de som via sociala medier som Instagram och chattsidor öppet säljer sprit, (se Aftonbladet).

Men den mesta alkoholen som tonåringar dricker kommer via äldre kompisar och syskon från Systemet.
Storstadslänen tillsammans med CAN nystartar kampanjen ”Hejdå alkoholskador” vid Valborg med tecknade figurerna Hjärtat och Hjärnan. Syftet är att slå hål på myter om langning och få unga vuxna att inse konsekvenserna av att fixa alkohol till de yngre. Enligt en ny enkät kan var fjärde 20-åring tänka sig bjuda minderåriga på alkohol och var tionde köpa ut.

D359-Tonarsparlor2015BFörra veckan fick alla 98 000 föräldrar med barn som fyller 14 år boken Tonårsparlören, som är tänkt uppmuntra samtal mellan generationerna vid köksbordet om alkohol och kanske skjuta på debuten.
Avsändare är Systembolagets dotterbolag IQ, som i en undersökning även frågat tonårsföräldrar om riskerna inför Valborg, nio av tio av dem tror det är vanligt att unga dricker alkohol då.

Kommuner ligger också i beredskap. Av de 257 kommuner som svarat på en enkät från Ungdomens Nykterhetsförbunds, så har de i genomsnitt 3,27 aktiviteter vid Valborg – exempelvis drogfria aktiviteter, nattvandringar, antilangningsinsatser eller samarbete med polisen.

Men Öckerö på västkusten har inga större aktiviteter i Valborg. Den lilla kommunen är känd för lyckats halvera ungdomsfylleriet, (1999 placerade sig öns tonåringar högst i landets berusningsstatistik, numer lägst). Bland annat efter omfattande opinionsbildning bland föräldrar, skolpersonal och politiker om att inte förse minderåriga med alkohol.

Håkan Fransson, Öckerö
Håkan Fransson, Öckerö

Hyllade drogsamordnaren Håkan Fransson – som fortsätter sprida budskapet #utrotaungdomsfylleriet – menar att Valborg inte är särskild festkväll bland tonåringar på ön.

– Dessutom regnar det idag. Några av de äldre ungdomarna åker kanske in till studentkortegen i Göteborg. Men det blir nog lugnt, säger han till Drugnews.

På flera andra platser i landet är Valborg fortfarande en ”suparkväll”. På många orter häller polisen ut den alkohol som påträffas hos unga, men Fransson vill också att de ringer till föräldrarna och berättar.

Något sista-minuten-råd till oroliga föräldrar inför Valborgsfirandet?
– Bäst är nog att inte släppa barnen alls ikväll! Låta dem inte driva runt vind för våg ute, ordna grillafton hemma tillsammans istället. Ha koll på dem, ring kompisarnas föräldrar, kom överens om tider, svarar han.

Han tycker kampanjerna inför storhelger är bättre än ingenting alls.
– Men viktigare är givetvis att nöta varje dag, hela året med sina barn. Bygga bra relationer och normer om att det inte är okey alls att dricka alkohol innan de fyllt 18. En 15-åring förstår kanske inte att det är farligt att dricka. Men vi vuxna vet och har ansvaret!, säger Håkan Fransson.

Hjärtat och Hjärnan i webbtv-serien "Langarmytologi". Via CAN.se
Hjärtat och Hjärnan i webb-tv-serien ”Langarmytologi”. Via CAN.se

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser