BVC för barn till drogberoende

För ett år sedan öppnades Stockholms läns enda barnavårdscentral som särskilt riktar sig till barn med föräldrar som är drogberoende. Behovet är idag betydligt större än väntat, det skulle behövas cirka fyra gånger fler platser.

Nyligen varnade Socialstyrelsen – som Drugnews rapporterade förra veckan – för en kraftig underdiagnostik av fetalt alkoholsyndrom (FAS) hos barn i Sverige. Och att det finns för lite kunskap och specialistmottagningar för att erbjuda hjälp. Enligt en registerstudie upptäcks bara drygt 30 barn per år med FAS, medan det beräknas födas 100 – 200 barn med sådana skador.

På Rosenlunds sjukhus på Södermalm i Stockholm startade ifjol en barnavårdcentral för barn med föräldrar som missbrukar alkohol och andra droger. En av få specialmottagningar i landet.

– Det är för att få en uppföljning från ett tidigt skede och för att kunna stötta föräldrarna, säger initiativtagaren Ihman Sarman, som arbetar som överläkare på Sachsska barnsjukhus, till SVT Stockholm.

Bebisarna kommer från hela länet. Första kontakten sker redan på BB mellan mödrarna och sköterskorna. Efter förlossningen görs hembesök varje vecka där barnets motorik och sociala utveckling följs, barnet och modern får fler läkarbesök än på ett vanligt BVC.

– Det känns tryggt att de håller lite koll. Hur det blir med sömnen och hur det blir med min ångest. Att de kontrollerar att mitt barn växer som hon ska och att allt är bra, säger till SVT Anna som har tre barn och varit drogfri flera år, men ibland drabbas av oro och ångest.

De flesta kvinnorna som kommer till specialmottagningen lever ensamma med sina barn. Omkring 60 procent har intagit droger under graviditeten, vanligtvis alkohol. Var femte har använt droger under hela graviditeten.

Laget på Rosenlund ska följa barnen upp i skolåldern. Vid starten av mottagningen planerades för 34 barn, men efter ett år är man nu uppe i 52 barn.

– Det är ju så att vi sannolikt bara skrapar på ytan. Mellan tummen och pekfingret tror jag att vi skulle behöva ha fyra gånger fler platser, säger överläkare Ihman Sarman.

För verksamheten har Stockholms läns landsting i årets budget avsatt 800 000 kronor, uppger Kristdemokraterna till SVT.

SVT-inslaget:

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.
Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser