Werner Sipp ny president för INCB

WIEN Werner Sipp från Tyskland har utsetts till ny ordförande för narkotikakontrollorganet INCB, International Narcotics Control Board.

Han utsågs vid det pågående 113:e INCB-mötet i Wien efter sydafrikanske läkaren Lochan Naidoo. Till ny förste vice ordförande utsågs Sri Suryawati från Indonesien.

Juristen Werner Sipp, född 1943, har arbetat som föreläsare i offentlig rätt vid universitet, haft flera ledande administrativa tjänster och varit chef för avdelningen om narkotikalagar på tyska federala hälsoministeriet. Han valdes in i INCB:s styrelse redan 2012.

I sitt tacktal i torsdags efter att valts till ny ordförande sade han att det behövs en balanserad strategi för att tackla narkotikaproblemen i världen.

– Man måste ta hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekter, respekt för de mänskliga rättigheterna, vara omtänksam för drabbade individer och familjer, säkra tillgången till läkemedel för de behövande, och säkerställa väl fungerande regelsystem, sade han.

Han underströk att uppnå detta kommer han arbeta med regeringarna för att helt implementera de tre internationella narkotikafördragen. INCB är en slags fristående vakthund av fördragen och observerar hur länder följer dem och påpekar avsteg.

Konventionerna ifrågasätts alltmer och vid ett särskilt möte i FN:s generalförsamling nästa år i New York ska narkotikaproblemen i världen behandlas.

Några drogrestriktiva krafter uppger för Drugnews att de är avvaktande och ska följa vad den nya INCB-presidenten står för och vill göra. Man beklagar att förra presidenten Naidoo inte alls blir kvar i styrelsen.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser