Projekt för tobaksfri skolmiljö

En fjärdedel av svenskarna har använt tobak (rökt/snusat) senaste månaden, bland unga vuxna hela 35 procent, visar ny undersökning. På de flesta skolor röks det trots förbud. Projektet Tobaksfri skoltid NU! drar snart igång.

På söndag uppmärksammas Tobaksfria dagen världen över. A Non Smoking Generation anser att det är hög tid att införa tobaksfri skoltid.
De flesta skolor är idag en riskmiljö för tobaksbruk, men vi vill skapa en skyddande miljö. Vi förhandlar nu om ett projekt för tobaksfri skoltid med minst tre kommuner och ett friskoleföretag, säger styrelseordförande Ann-Therése Enarsson till Drugnews.

A Non smoking Generation är ofta ute på skolor och på flera handlar diskussionen mer om var elever får röka, än att minderåriga inte alls ska röka eller snusa. Detta trots att alla skolgårdar ska vara rökfria sedan en lag 1994.

I ett treårigt projekt från i höst planerar stiftelsen tillsammans med försökskommuner och friskolor sprida kunskap om effektiva arbetsmetoder på högstadieskolor, ta fram policys och se till att de följs.

En ny rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning baserad på månatliga telefonintervjuer visar att 24 procent av befolkningen 17-84 år har använt tobak senaste månaden. Varav 10 procent endast rökt, 3 procent både rökt och snusat, och 11 procent endast snusat.
– Tobaksanvändningen har minskat sedan 2007 och det är framförallt andelen dagligrökare som minskat, men andelen som snusar har varit stabil, säger utredaren Clara Henriksson i en kommentar.

Flest antal cigaretter röks i åldersgruppen 50-64 år, med i snitt tio cigaretter per dag. Men flest andel dagligrökare finns i åldersgruppen 17 till 29 år, och där är tobaksanvändningen störst totalt, 35 procent: 14 procent röker, 8 procent både röker och snusar, 13 procent bara snusar.

D392-CAN-tobaksrapp1Det är bland unga som framtidens tobaksanvändare rekryteras, bland annat i skolan.
– Grupptrycket är stort bland många unga att börja röka eller snusa. Det är absurt att skolan som är obligatorisk inte kan garantera en tobaksfri miljö, säger Ann-Therése Enarsson på A Non Smoking Generation.

CAN-rapporten ”Tobaksvanor i Sverige” (pdf-fil, 30 sidor) bygger på telefonintervjuer med cirka 18 000 personer per år om alkohol och tobaksvanor (Monitormätningarna), som även frågor om anskaffningskällor.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser