Hårdare tag mot Pekings rökare

PEKING Kinesiska huvudstaden inför 1 juni landets tuffaste tobakslag. Förbud att röka på restauranger, offentliga platser inomhus, kontor och i kollektivtrafiken. Böter och uthängning hotar regelbrytare.

”Under inget tak får någon röka”, är en paroll när staden Peking försöker ta tag i det omfattande tobaksproblemet.

Den som röker framöver på matställen, på allmänna färdmedel, på kontor, sjukhus eller skolor riskerar böter på motsvarande 280 kronor. Företag och restauranger som inte ser till att rökförbudet upprätthålls i deras lokaler hotas av 14 000 kronor i böter.

Pekings tunnelbana. En lite äldre antitobaks-affisch. Foto: Flcikr/ kafka4prez
Pekings tunnelbana. En lite äldre antitobaks-affisch. Foto: Flcikr/ kafka4prez

Stickprovskontroller ska göras av hälsoinspektörer och en särskild tipstelefon har öppnats dit allmänheten kan rapportera regelbrytare, enligt China Daily. Och de personer eller företag som påträffas bryta mot reglerna mer än tre gånger ska hängas ut en månad på en av regeringens hemsidor, rapporterar Reuters. Även förbud mot tobaksreklam i massmedier, allmänna platser och utomhus antogs nyligen.

WHO välkomnar de tuffa tobaksreglerna i Peking för att skydda hälsa, och gav i söndags staden en utmärkelse i samband med internationella Tobaksfria dagen.

Men frågan är om de många rökarna i Peking ändrar sina tobaksvanor. Röda påminnelseskyltar har satts upp, men bara 17 procent av de som svarat på nyhetsbyrån Xinhuas enkät tror att rökförbudet blir effektivt.

Och bara var fjärde invånare i landet känner till att rökning på allmän plats kan påverka hälsan negativt för dem omkring.

Far och son i Kina. Foto: Flcikr/ Joriz De Guzman
Far och son i Kina. Foto: Flcikr/ Joriz De Guzman

Kina har flest rökare i världen och där säljs flest cigaretter. Över 300 miljoner kineser rökare, över dubbelt så många drabbas av passiv rök. Och en miljon dör i rökrelaterade skador varje år.

Försök har gjorts tidigare att reglera och minska rökning, men efterlevnaden är skral. Och staten har dubbla intressen, intäkterna av tobaksskatt är betydande. Anti-tobaksförespråkare tror dock att kinesiska regeringens vilja med skärpta åtgärder denna gång är mer trovärdig, inklusive säljförbud av cigaretter nära skolor och höjd tobaksskatt.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser