”Glöm inte civilsamhället i spelutredning”

Regeringen ska tillsätta utredning om ny spellag – dagens spelmonopol för staten och föreningar kan komma ersättas av ett licenssystem. Nu kräver 24 ideella organisationer i öppet brev till fem ministrar att självfinansiering via spel och lotterier säkras.

Många av de svenska ideella organisationerna får idag stora delar av sin finansiering via lotterier. Att kunna upprätthålla den självfinansieringen och säkerställa verksamheten för civilsamhället är en otroligt viktig del i den utredning kring spellagstiftningen som civilminister Ardalan Shekarabi aviserat.

Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Regeringen
Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Regeringen

Därför skickar nu 24 organisationer ett öppet brev till Ardalan samt finansminister Magdalena Andersson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

”Vi, 25 företrädare för ideella organisationer, ser att villkoren på spel- och lotterimarknaden behöver ses över och välkomnar att detta görs i den utredning om ett framtida licenssystem som civilministern har aviserat att tillsätta innan midsommar. En viktig förutsättning för oss som ideella organisationer är att det redan i utredningsdirektiven tas hänsyn till hur ett licenssystem påverkar ideell sektors möjligheter till oberoende finansiering. Utöver detta bör tydliga regler för marknadsföring föras fram för att främja spelansvar och en sund spelmarknad överlag.

I Sverige har vi ett starkt samhällsengagemang som under ett drygt sekel byggts upp av en mångfald av folkrörelser och samhällsorganisationer som är oberoende av statlig styrning. Mer än hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt. Det gör svenskarna till exceptionellt ideellt aktiva i ett internationellt perspektiv.

Den svenska spelmodellen är genom de spelaktörer vars överskott går till ideell verksamhet en del i att skapa förutsättningarna för ett fortsatt starkt civilsamhälle.

Miljonlotteriet drivs av IOGT-NTO-rörelsen
Miljonlotteriet drivs av IOGT-NTO-rörelsen

Spelverksamheten på den reglerade marknaden ger årligen över 1,6 miljarder kronor till civilsamhällets verksamheter [1]. Det skapar förutsättningar för cancerforskning, lokala föreningsverksamheter och en växande mångfald av intressen där ideella kan växa i sitt engagemang. Ett licenssystem får inte försämra förutsättningarna för det svenska civilsamhällets möjligheter till oberoende finansiering även i framtiden.

Vi vill att den aviserade utredningen av spelmarknaden ska innehålla en konsekvensanalys av en eventuell omreglerings påverkan på civilsamhällets finansiering, både på kort och lång sikt.
Vidare vill vi att ideella sektorn ska involveras i utredningens arbete.”

Brevet är undertecknat av:
Peter Moilanen
, generalsekreterare IOGT-NTO; Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden; Per Leander, verksamhetschef Barncancerfonden; Birgitta Ljung, generalsekreterare Riksidrottsförbundet; Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen; Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd; Håkan Wirtén
,Världsnaturfonden WWF, Magnus Bergmar, VD World’s Children’s Prize Foundation; Erik Lundvik, ordförande Friluftsfrämjande; Anneli Rogeman, VD We Effect; Henrik Brundin, senior Advisor Vi-skogen; Johan Oljeqvist, VD Fryshuset; Eric Tegnander, ordförande Ungdomens nykterhetsförbund; David Sundén, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning; Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige; Stefan Lindberg, ordförande Sveriges olympiska kommitté; Fredrik Toreberger, ordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund; Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends; Charlotte Bohman, generalsekreterare Hand in Hand; Johanna  Ragnartz, VD Håll Sverige rent; Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige; Stefan Rahm, förbundsdirektör Svenska seglarförbundet; Liselott Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden; Lillemor Holgersson, 1:a vice ordförande Riksförbundet FUB.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Annonser