IOGT-NTO kan bli nyktrare

IOGT-NTO rörelsen kongress

 IOGT-NTO:s kongress i Lund har inletts. Under de närmast dagarna ska 100 ombud från IOGT-NTO i hela landet bland annat diskutera och besluta om ett nytt drogpolitiskt program.

Andra frågor som beräknas engagera ombuden är vilken tyngd organisationen ska lägga vid narkotikafrågan, IOGT-NTO-förbundets stöd till distrikten och den återkommande frågan om gränsen för medlemslöftet ska ligga på drycker med högst 2,25 volymprocent alkohol som idag, eller om gränsen ska sänkas.

När det gäller den senare frågan finns det en öppning i förbundsstyrelsens svar. Det föreslår att kongressen ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag att revidera gränsen på 2,25 volymprocent alkohol i medlemslöftet till 0,5 volymprocent. Utredningen ska vara klar till kongressen 2017.

Förbundsstyrelsen påpekar i sitt svar att medlemslöftet är gemensamt för hela IOGT-NTO-rörelsen och att en ändring kräver en dialog med övriga förbund i rörelsen.

Kongressen ska också välja ny förbundsordförande efter Anna Carlstedt, som blivt vald till ordförande för svenska Röda korset. På förslag från valberedningen är Johnny Mostacero, 48 år från Halmstad.

Under onsdagen ägnades den största delen av förhandlingarna till arbete i beredningsgrupper, där ombuden i mindre grupper diskuterade de olika förslagen som ska behandlas under kongressen.

Annonser