Avslagen alkoholdebatt på IOGT-NTO-kongress

 

IOGT-NTO har beslutat om ett nytt drogpolitiskt program på kongressen i Lund efter en tam avslagen debatt som ägnades mer åt enskilda ord än debatt i sak. Den tydligaste förändringen jämfört med förbundsstyrelsens ursprungliga förslag blev att medberoende-frågan lyftes in tydligt i programmet.

Jan Linde från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse beskrev hur man delvis ändrat språkbruk jämför med tidigare program.
– Vi går från ett tänkesätt där vi talat om alkoholkultur, till att tala om alkoholnormen. Det vi har en debatt i samhället kring normer, där vi synliggör normer. Det är då viktig att lyfta fram alkoholnormen, sa Jan Linde.

Beredningsgruppen lyfte fram att man saknade medberoende-perspektivet. Förbundsstyrelsen höll med och föreslog ett nytt stycke, där man betonar att det behöver utvecklas metoder för att arbeta med medberoende. Ett förslag som kongressen stödde.

I övrigt skedde mindre justeringar i förslaget. Den stora debatten handlade om hur man i programmet skulle formulera sig kring alkoholfria alternativ på ställen som serverar alkohol. Ska de marknadsföras, tillhandahållas eller presenteras på samma sätt som alkoholdrycker? Efter ett antal voteringar landade kongressen i att de alkoholfria dryckerna ska tillhandahållas och marknadsföras i minst lika stor utsträckning som alkoholdrycker.

Det blev ingen debatt om sprutbytesfrågan, men yrkande om att IOGT-NTO:s tydliga nej-linje skulle modifieras något avslogs med bred majoritet.

Annonser