SD diskussionsfråga på UNF-kongress

UNF:s konngress
|UPPDAT| UNF:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna var en het diskussionsfråga på Ungdomens nykterhetsförbunds kongress i Lund.


Bakgrunden var att ett antal distrikt ställt sig bakom en motion om att personer med förtroendeuppdrag inom SD och Sverigedemokraternas ungdomsförbund skulle uteslutas ur UNF.

I sitt motionssvar förslog förbundsstyrelsen att förslaget skulle avslås. Just det yrkandet avslogs också av kongressen, men i en mycket jämn omröstning, röstsiffrorna var 45 för och 42 emot, beslutade UNF:s kongress att förbundsstyrelsen ska ta upp uteslutningsärenden för personer som har förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas ungdomsförbund och att förtroendeuppdrag ska ses som brott på solidaritetsstadgan.

Kongressen beslutade också att UNF aktivt ska arbeta mot Sverigedemokraternas ideologi, men förslaget om att organisationen aktivt ska arbeta mot Sverigedemokraterna avslogs.

UNF:s förbundsordförande Eric Tegnander säger till Drugnews att förbundstyrelsen nu behöver fundera över hur kongressens beslut ska tolkas.
– Hur kombinationen av besluten ska tolkas är för tidigt att säga, enligt Erik Tegner.

Annonser