Lokalt arbete viktigt för omvald UNF-ordförande

Det lokala drogpolitiska arbetet är viktigt för Eric Tegnander, som fortsätter som ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.


Under de senaste två åren har han delat ordförandeskapet med Malin Thorson, men under de kommande två åren är han ensam förbundsordförande, men med två viceordföranden.

– Den viktigaste frågan för UNF under den kommande perioden är vårt lokala drogpolitiska arbete mot lokaltidningar och lokalpolitiker, säger Erik Tegnander till Drugnews.

Erik ser bland annat att kampanjen Bra uteliv som han beskriver som framgånsgrik, den ser Eric Tegnander att ska fortsätta och utvecklas.Kampanjen syftar till att skapa debatt kring unga och alkohol på krogen och det faktum att utbudet av utlevi för den som inte dricker alkohol är dåligt.

Men det handlar inte bara om politiskt arbete.

– Självklart ska vi fortsätta värva många medlemmar så vi kan växa som organisation, säger Eric Tegnader.

Det han beskriver som den stora fråga under kongressen var att det lades fram ett samlat alternativt förslag till arbetsplan från några distrikt, där det i det alternativa förslaget fanns en stark ambition att stärka UNF som organisation, bland annat genom stöd till distrikt och föreningar.

-Det var en intensiv, rolig och givande debatt där vi tillslut fick fram har hittat en kombination, säger han.

Annonser