Almedalsveckan – mötesplats och möjlighet

bild på partiledartal 2015

Idag inleddes den årliga Almedalsveckan på Gotland. Ett evenemang som ger stora möjligheter att läras sig mer om drogfrågor och sprida sitt budskap. Men det gäller att planera väl för att få ut  så mycket som möjligt.

Det är inte alkohol och narkotikafrågor som står i centrum i Almedalen. Av de nästa 3500 arrangemang är det en liten del som handlar om drogfrågor. Men det är ändå ingen svårighet att ägna hela veckan åt seminarier och möten kring alkohol, narkotika, tobak. Flera arrangörer satsar stort och erbjuder flera seminarier.

U-fold, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende knutet till Uppsala universitet, genomför till exempel en satsning på sex seminarier. Där kommer man bland annat att tala om Opioida läkemedel, dödsfall och Socialstyrelsens nya riktlinjer och Droger och den organiserade brottsligheten.

Mycket av nykterhetsrörelsens aktiviteter samlas på en gemensam mötesplats, Soberian, som ligger centralt i Visby på Kilgränd 1, alldelD415-soberianes i anslutnig till Donners plats. Där genomför under veckan ett stort antal seminarier, till exempel om alkoholforskning från förr till nu .

 

De mer narkotikapolitiskt inriktade kan besöka RNS:s och ECAD:s tält som står uppställt på Hamnplan. Där kan man bland annat gå på semiarier om den ökade narkotikadöden och de miljömässiga aspekterna av narkotikaproduktion.

Där finns också många andra aktörer. Aleris ordnar till exempel ett seminarium om klienternas egna beskrivningar om positiva förändringar i samband med missbruksbehandling . Organisationen Svensk Servicehandel & Fast Food har ett seminarium som de kallar Ansvarsfull tobaksreglering – ansvarsfull tobaksförsäljning. Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen slåss för snuset på seminariet Är regeringen på väg att straffa ut snuset?

Med det stora antalet aktiviteter blir det naturligtvis en hel del krockar mellan olika seminarier. Den som är intresserad av arbetet med barn som växer upp i familjer med missbruk har på tisdagsmorgonen hela tre samtidiga seminarier att välja på. Folkhälsomyndigheten och Uppsala universitet bjudet in till seminariet Både barn och föräldrar vill att missbruket upptäcks. Direkt efter genomför bland andra Hela människan och IOGT-NTOs juniorförbund seminariet Kan offentlig och ideell samverkan leda till ett bättre barnstöd? , samtidigt som Socialstyrelsen genomför seminariet En barndom med missbruk och psykisk ohälsa i familjen – hur gör vi skillnad?

Syns i vimmlet

Opinionsbildning kan också ta sig andra, och ibland betydligt enklare, uttryck. Unga kris är på plats med ett stort gäng som syns och inte går att undgå.

Ett av nykterhetsrörelsens mer lyckade grepp under Almedalen är lanseringen av Almedalsdrinken, en alkoholfri drink som lanseras i olika varianter varje år. Namnet har slagit så pass att ett bryggeriföretag försökte sig på att använda det i sin marknadsföring, bara för att upplysas om att det är varumärkesskyddat.

Är då Almedalen värt ett besök? Det är ingen tvekan om att den som vill ha möjlighet att lyssna till många intressanta seminarier och få känna sig i centrum av svensk politik under en vecka har mycket att hämta i Visby denna vecka i juli. Men det kräver god planering – både för att inte dränkas i alla de möjligheter som finns och för att överhuvudtaget kunna ta sig till Gotland och hitta ett boende till rimlig kostnad.

Annonser