Mona kämpar för de glömda barnen

Mona Örjes, nyvald förbundsordförande för IOGT-NTO:s Juniorförbund, vill mer uppmärksamma barn i familjer med missbruk och bli blåslampa för att kommuner ska ta större ansvar.

Hon valdes i helgen vid Junis kongress i Lund att efterträda Catharina Sandberg. Mona Örjes är 46 år, bor i Enköping med man och två barn, har arbetat som distriktskonsulent för IOGT-NTO i Uppsala. Nu blir hon Junis-ordförande på heltid kommande två år.

Mona Örjes, ny Junis-ordförande. Foto: Torkel Edenborg
Mona Örjes, ny Junis-ordförande. Foto: Torkel Edenborg

Junis är en barnorganisation med cirka 12 000 medlemmar under 15 år och 1 200 vuxna ledare arrangerar fritidsverksamhet och läger för alla barn för att utvecklas. Särskilt välkomnas de med trassliga hemförhållanden.

– Det nya uppdraget känns fantastiskt. Junis är en unik organisation, vi har stor verksamhet för barn och kan göra skillnad för de tusentals vi möter varje år. Men vi arbetar även med politisk påverkan och uppmärksammar särskilt barn i familjer med missbruk, säger hon till Drugnews.

Ett mål för Mona Örjes är att fler av dessa barn ska få stöd och hjälp.
– Det ska de inte få primärt i vår barnverksamhet, utan vi ska vara blåslampa och förmå andra att göra sin del av jobbet. Exempelvis förbättra lärarnas utbildning, så skolan – som möter alla barn – kan upptäcka dem, att varje kommun har stödgrupper och rekryterar fler barn till dessa, säger hon.

Hon är själv utbildad lärare och hon har tidigare haft olika lokalpolitiska uppdrag, erfarenheter hon tror kommer väl till pass i det här arbetet.

Junis årliga enkät visar att även om fler kommuner erbjuder stödgrupper och antalet barn som får stöd har ökat, så nås få av alla utsatta barn. Skillnaderna är stora mellan olika kommuner och samarbete brister ofta. Senaste Junis-rapporten – den tolfte i ordningen – visar att när kommunerna får rangordna vad som är viktigast, så hamnar inte mer resurser utan bättre samordning mellan olika instanser högst.

Junis 12e kommunrapportMona Örjes lovar att Junis ska fortsätta med kommunrapporten om stödet till utsatta barn.
– Den sätter press på kommuner att utveckla stödet, men ger även verktyg, sprider kunskap och lyckade lokala exempel och idéer runt landet, om familjeprogram exempelvis, säger hon.

Hur många barn som lever i familjer där föräldrar missbrukar alkohol eller narkotika är oklart och forskarna är oeniga. Tidigare uppgavs ofta 385 000 barn, ”vart femte barn” (med föräldrar med riskbruk), nu används mer minimisiffran 100 000 barn som haft minst en förälder inskriven i beroendevården.

– Det är i vart fall oacceptabelt många barn som behöver stöd och fler är inte alls kända. Många av dem riskerar själva utveckla beroende om de inte får stöd, känna trygghet och prata om familjehemligheten. De får även ofta ta ett vuxenansvar själva, säger Mona Örjes.

Hon nickar igenkännande åt en ny forskarrapport från Göteborgs universitet som visar att sju procent av tillfrågade elever i nian tvingas sköta olika omsorgsuppgifter hemma, ofta i familjer med missbruk eller psykiska problem. Var femte tonåring försöker få sin förälder att må bättre och tre procent stannar hemma minst en gång i veckan för att ta hand om nära anhöriga.

Drugnews: Hur kan situationen för dessa barn förbättras?
– Många av deras föräldrar är fantastiska i grunden när de är nyktra, men både de och barnen behöver stöd. Det är viktigt att mer tala om problemen och få fler vuxna och beslutsfattare att göra mer. Det handlar även på längre sikt om politiska åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen, svarar Mona Örjes.

Nu är hon på väg till Almedalen i Visby för att berätta om Junis kommunrapport och mer om utsatta barns situation. Men först tar hon tåget hem från kongressen i Lund för att vara med sina egna två pojkar, 13 och 16 år.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser